Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2016 - 2018

Návrh rozpočtu príjmov 2016-2018 Stiahnuté: 385x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2016-2018 Stiahnuté: 380x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z rozpočtu obce 2016 - 2018 Stiahnuté: 444x | 04.03.2018

2015 - 2017

Schválená programová štruktúra výdavkov 2015-2017 Stiahnuté: 456x | 04.03.2018

Schválený programový rozpočet 2015-2017 textová časť Stiahnuté: 353x | 04.03.2018

Schválený rozpočet príjmov 2015-2017 Stiahnuté: 370x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - originálne kompetencie 2015-2017 Stiahnuté: 367x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - prenesené kompetencie 2015-2017 Stiahnuté: 809x | 04.03.2018

2014 - 2016

Schválený rozpočet príjmov obce Dvory nad Žitavou na rok 2014-2016 Stiahnuté: 546x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov obce Dvory nad Žitavou - prenesené kompetencie Stiahnuté: 569x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov obce Dvory nad Žitavou na rok 2014-2016-originálne kompetencie Stiahnuté: 558x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na rok 2014-2016 Stiahnuté: 558x | 04.03.2018

2013 - 2015

Čerpanie rozpočtu výdavkov -prenesené kompetencie k 31.12.2013 Stiahnuté: 604x | 04.03.2018

Hodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry za rok 2013 Stiahnuté: 533x | 04.03.2018

Komentár k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013 Stiahnuté: 542x | 04.03.2018

Plnenie rozpočtu príjmov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2013 Stiahnuté: 542x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (štruktúra príjmov) Stiahnuté: 524x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (Štruktúra výdavkov) Stiahnuté: 521x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (textová časť 1) Stiahnuté: 600x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (textová časť 2) Stiahnuté: 508x | 04.03.2018

Stránka