Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2022 - 2024

Návrh programového rozpočtu 2022-2024 - textová časť Stiahnuté: 9x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu príjmov 2022-2024 Stiahnuté: 7x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2022-2024 Stiahnuté: 9x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2022 - 2024 Stiahnuté: 9x | 30.11.2021

2021 - 2023

Návrh programového rozpočtu 2021-2023 - textová časť Stiahnuté: 99x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu príjmov 2021-2023 Stiahnuté: 79x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2021-2023 Stiahnuté: 81x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2021 - 2023 Stiahnuté: 73x | 02.12.2020

2020 - 2022

Návrh programového rozpočtu 2020-2022 - textová časť Stiahnuté: 166x | 29.11.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 130x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 132x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2020-2022 Stiahnuté: 121x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2020 - 2022 Stiahnuté: 128x | 29.11.2019

2019 - 2021

Návrh programového rozpočtu 2019-2021 - textová časť Stiahnuté: 192x | 23.01.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2019-2021 Stiahnuté: 199x | 23.01.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2019-2021 Stiahnuté: 183x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2019-2021 Stiahnuté: 182x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2019 - 2021 Stiahnuté: 193x | 23.01.2019

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Stiahnuté: 357x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Stiahnuté: 955x | 04.03.2018

Stránka