Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2021 - 2023

Návrh programového rozpočtu 2021-2023 - textová časť Stiahnuté: 62x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu príjmov 2021-2023 Stiahnuté: 51x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2021-2023 Stiahnuté: 51x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2021 - 2023 Stiahnuté: 49x | 02.12.2020

2020 - 2022

Návrh programového rozpočtu 2020-2022 - textová časť Stiahnuté: 134x | 29.11.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 106x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 105x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2020-2022 Stiahnuté: 99x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2020 - 2022 Stiahnuté: 99x | 29.11.2019

2019 - 2021

Návrh programového rozpočtu 2019-2021 - textová časť Stiahnuté: 169x | 23.01.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2019-2021 Stiahnuté: 173x | 23.01.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2019-2021 Stiahnuté: 156x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2019-2021 Stiahnuté: 163x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2019 - 2021 Stiahnuté: 165x | 23.01.2019

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Stiahnuté: 332x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Stiahnuté: 931x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Stiahnuté: 271x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Stiahnuté: 297x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Stiahnuté: 264x | 04.03.2018

2017 - 2019

Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Stiahnuté: 470x | 04.03.2018

Stránka