Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2023 - 2025

Návrh programového rozpočtu 2023-2025 - textová časť Stiahnuté: 34x | 31.01.2023

Návrh rozpočtu príjmov 2023-2025 Stiahnuté: 30x | 31.01.2023

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2023-2025 Stiahnuté: 27x | 31.01.2023

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2023 - 2025 Stiahnuté: 38x | 31.01.2023

2022 - 2024

Návrh programového rozpočtu 2022-2024 - textová časť Stiahnuté: 111x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu príjmov 2022-2024 Stiahnuté: 88x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2022-2024 Stiahnuté: 88x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2022 - 2024 Stiahnuté: 102x | 30.11.2021

2021 - 2023

Návrh programového rozpočtu 2021-2023 - textová časť Stiahnuté: 195x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu príjmov 2021-2023 Stiahnuté: 143x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2021-2023 Stiahnuté: 142x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2021 - 2023 Stiahnuté: 148x | 02.12.2020

2020 - 2022

Návrh programového rozpočtu 2020-2022 - textová časť Stiahnuté: 235x | 29.11.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 204x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 194x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2020-2022 Stiahnuté: 203x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2020 - 2022 Stiahnuté: 215x | 29.11.2019

2019 - 2021

Návrh programového rozpočtu 2019-2021 - textová časť Stiahnuté: 266x | 23.01.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2019-2021 Stiahnuté: 291x | 23.01.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2019-2021 Stiahnuté: 247x | 21.01.2019

Stránka