Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2022 - 2024

Návrh programového rozpočtu 2022-2024 - textová časť Stiahnuté: 43x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu príjmov 2022-2024 Stiahnuté: 31x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2022-2024 Stiahnuté: 37x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2022 - 2024 Stiahnuté: 38x | 30.11.2021

2021 - 2023

Návrh programového rozpočtu 2021-2023 - textová časť Stiahnuté: 130x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu príjmov 2021-2023 Stiahnuté: 98x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2021-2023 Stiahnuté: 104x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2021 - 2023 Stiahnuté: 91x | 02.12.2020

2020 - 2022

Návrh programového rozpočtu 2020-2022 - textová časť Stiahnuté: 193x | 29.11.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 154x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 153x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2020-2022 Stiahnuté: 151x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2020 - 2022 Stiahnuté: 157x | 29.11.2019

2019 - 2021

Návrh programového rozpočtu 2019-2021 - textová časť Stiahnuté: 218x | 23.01.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2019-2021 Stiahnuté: 232x | 23.01.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2019-2021 Stiahnuté: 206x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2019-2021 Stiahnuté: 208x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2019 - 2021 Stiahnuté: 225x | 23.01.2019

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Stiahnuté: 382x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Stiahnuté: 981x | 04.03.2018

Stránka