Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

Zásady hospodárenia

Hospodárenie s majetkom obce - Zásady Stiahnuté: 341x | 25.06.2019

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 2024_novela Stiahnuté: 4x | 14.05.2024

2024 - 2026

Návrh programového rozpočtu 2024-2026 - textová časť Stiahnuté: 58x | 29.11.2023

Návrh rozpočtu príjmov 2024-2026 Stiahnuté: 46x | 29.11.2023

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2024-2026 Stiahnuté: 36x | 29.11.2023

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2024 - 2026 Stiahnuté: 44x | 29.11.2023

2023 - 2025

Návrh programového rozpočtu 2023-2025 - textová časť Stiahnuté: 91x | 31.01.2023

Návrh rozpočtu príjmov 2023-2025 Stiahnuté: 82x | 31.01.2023

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2023-2025 Stiahnuté: 84x | 31.01.2023

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2023 - 2025 Stiahnuté: 105x | 31.01.2023

2022 - 2024

Návrh programového rozpočtu 2022-2024 - textová časť Stiahnuté: 167x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu príjmov 2022-2024 Stiahnuté: 131x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2022-2024 Stiahnuté: 134x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2022 - 2024 Stiahnuté: 156x | 30.11.2021

2021 - 2023

Návrh programového rozpočtu 2021-2023 - textová časť Stiahnuté: 252x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu príjmov 2021-2023 Stiahnuté: 198x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2021-2023 Stiahnuté: 194x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2021 - 2023 Stiahnuté: 213x | 02.12.2020

2020 - 2022

Návrh programového rozpočtu 2020-2022 - textová časť Stiahnuté: 292x | 29.11.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 254x | 29.11.2019

Stránka