Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2021 - 2023

Návrh programového rozpočtu 2021-2023 - textová časť Stiahnuté: 38x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu príjmov 2021-2023 Stiahnuté: 34x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2021-2023 Stiahnuté: 37x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2021 - 2023 Stiahnuté: 36x | 02.12.2020

2020 - 2022

Návrh programového rozpočtu 2020-2022 - textová časť Stiahnuté: 120x | 29.11.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 90x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 91x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2020-2022 Stiahnuté: 89x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2020 - 2022 Stiahnuté: 87x | 29.11.2019

2019 - 2021

Návrh programového rozpočtu 2019-2021 - textová časť Stiahnuté: 158x | 23.01.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2019-2021 Stiahnuté: 159x | 23.01.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2019-2021 Stiahnuté: 146x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2019-2021 Stiahnuté: 152x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2019 - 2021 Stiahnuté: 153x | 23.01.2019

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Stiahnuté: 317x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Stiahnuté: 916x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Stiahnuté: 259x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Stiahnuté: 285x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Stiahnuté: 252x | 04.03.2018

2017 - 2019

Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Stiahnuté: 451x | 04.03.2018

Stránka