Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2021 - 2023

Návrh programového rozpočtu 2021-2023 - textová časť Stiahnuté: 12x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu príjmov 2021-2023 Stiahnuté: 12x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2021-2023 Stiahnuté: 18x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2021 - 2023 Stiahnuté: 15x | 02.12.2020

2020 - 2022

Návrh programového rozpočtu 2020-2022 - textová časť Stiahnuté: 100x | 29.11.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 76x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 79x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2020-2022 Stiahnuté: 78x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2020 - 2022 Stiahnuté: 75x | 29.11.2019

2019 - 2021

Návrh programového rozpočtu 2019-2021 - textová časť Stiahnuté: 147x | 23.01.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2019-2021 Stiahnuté: 146x | 23.01.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2019-2021 Stiahnuté: 137x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2019-2021 Stiahnuté: 145x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2019 - 2021 Stiahnuté: 138x | 23.01.2019

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Stiahnuté: 298x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Stiahnuté: 903x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Stiahnuté: 246x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Stiahnuté: 271x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Stiahnuté: 240x | 04.03.2018

2017 - 2019

Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Stiahnuté: 430x | 04.03.2018

Stránka