Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2023 - 2025

Návrh programového rozpočtu 2023-2025 - textová časť Stiahnuté: 3x | 31.01.2023

Návrh rozpočtu príjmov 2023-2025 Stiahnuté: 1x | 31.01.2023

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2023-2025 Stiahnuté: 2x | 31.01.2023

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2023 - 2025 Stiahnuté: 2x | 31.01.2023

2022 - 2024

Návrh programového rozpočtu 2022-2024 - textová časť Stiahnuté: 94x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu príjmov 2022-2024 Stiahnuté: 77x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2022-2024 Stiahnuté: 77x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2022 - 2024 Stiahnuté: 85x | 30.11.2021

2021 - 2023

Návrh programového rozpočtu 2021-2023 - textová časť Stiahnuté: 176x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu príjmov 2021-2023 Stiahnuté: 134x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2021-2023 Stiahnuté: 132x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2021 - 2023 Stiahnuté: 133x | 02.12.2020

2020 - 2022

Návrh programového rozpočtu 2020-2022 - textová časť Stiahnuté: 221x | 29.11.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 187x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 183x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2020-2022 Stiahnuté: 189x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2020 - 2022 Stiahnuté: 201x | 29.11.2019

2019 - 2021

Návrh programového rozpočtu 2019-2021 - textová časť Stiahnuté: 254x | 23.01.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2019-2021 Stiahnuté: 275x | 23.01.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2019-2021 Stiahnuté: 238x | 21.01.2019

Stránka