Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2024 - 2026

Návrh programového rozpočtu 2024-2026 - textová časť Stiahnuté: 7x | 29.11.2023

Návrh rozpočtu príjmov 2024-2026 Stiahnuté: 6x | 29.11.2023

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2024-2026 Stiahnuté: 6x | 29.11.2023

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2024 - 2026 Stiahnuté: 9x | 29.11.2023

2023 - 2025

Návrh programového rozpočtu 2023-2025 - textová časť Stiahnuté: 63x | 31.01.2023

Návrh rozpočtu príjmov 2023-2025 Stiahnuté: 54x | 31.01.2023

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2023-2025 Stiahnuté: 57x | 31.01.2023

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2023 - 2025 Stiahnuté: 69x | 31.01.2023

2022 - 2024

Návrh programového rozpočtu 2022-2024 - textová časť Stiahnuté: 139x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu príjmov 2022-2024 Stiahnuté: 109x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2022-2024 Stiahnuté: 110x | 30.11.2021

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2022 - 2024 Stiahnuté: 128x | 30.11.2021

2021 - 2023

Návrh programového rozpočtu 2021-2023 - textová časť Stiahnuté: 223x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu príjmov 2021-2023 Stiahnuté: 171x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2021-2023 Stiahnuté: 168x | 02.12.2020

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2021 - 2023 Stiahnuté: 178x | 02.12.2020

2020 - 2022

Návrh programového rozpočtu 2020-2022 - textová časť Stiahnuté: 264x | 29.11.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 229x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 227x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2020-2022 Stiahnuté: 238x | 29.11.2019

Stránka