Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2020 - 2022

Návrh programového rozpočtu 2020-2022 - textová časť Stiahnuté: 74x | 29.11.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 61x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 60x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2020-2022 Stiahnuté: 63x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2020 - 2022 Stiahnuté: 63x | 29.11.2019

2019 - 2021

Návrh programového rozpočtu 2019-2021 - textová časť Stiahnuté: 133x | 23.01.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2019-2021 Stiahnuté: 125x | 23.01.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2019-2021 Stiahnuté: 126x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2019-2021 Stiahnuté: 132x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2019 - 2021 Stiahnuté: 125x | 23.01.2019

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Stiahnuté: 281x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Stiahnuté: 887x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Stiahnuté: 232x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Stiahnuté: 255x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Stiahnuté: 227x | 04.03.2018

2017 - 2019

Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Stiahnuté: 398x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2017-2019 Stiahnuté: 246x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2017-2019 Stiahnuté: 231x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2017-2019 Stiahnuté: 206x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2017 – 2019 Stiahnuté: 241x | 04.03.2018

Stránka