Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2020 - 2022

Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 260x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2020-2022 Stiahnuté: 280x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2020 - 2022 Stiahnuté: 267x | 29.11.2019

2019 - 2021

Návrh programového rozpočtu 2019-2021 - textová časť Stiahnuté: 312x | 23.01.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2019-2021 Stiahnuté: 339x | 23.01.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2019-2021 Stiahnuté: 298x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2019-2021 Stiahnuté: 278x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2019 - 2021 Stiahnuté: 310x | 23.01.2019

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Stiahnuté: 516x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Stiahnuté: 1,098x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Stiahnuté: 418x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Stiahnuté: 459x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Stiahnuté: 426x | 04.03.2018

2017 - 2019

Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Stiahnuté: 634x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2017-2019 Stiahnuté: 433x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2017-2019 Stiahnuté: 429x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2017-2019 Stiahnuté: 434x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2017 – 2019 Stiahnuté: 428x | 04.03.2018

2016 - 2018

Návrh programového rozpočtu 2016-2018 - textová časť Stiahnuté: 853x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2016-2018 Stiahnuté: 470x | 04.03.2018

Stránka