Navigácia

Obsah

Uznesenia a zápisnice

Rok 2022

Per rollam hlasovanie - Uznesenie (14.02.2022) Stiahnuté: 58x | 15.02.2022

Per rollam hlasovanie - Uznesenie 10.03.2022 Stiahnuté: 56x | 11.03.2022

Zápisnica z 15. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 58x | 13.04.2022

Uznesenia z 15. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 42x | 13.04.2022

Uznesenie z 16. OcZ Dvory nad Žitavou-20_04_2022 Stiahnuté: 33x | 11.05.2022

Zápisnica z 16. OcZ Dvory nad Žitavou_20-04-2022 Stiahnuté: 48x | 11.05.2022

Per rollam hlasovanie - Uznesenie (11.05.2022) Stiahnuté: 46x | 13.05.2022

Uznesenia zo 17. OcZ Dvory nad Žitavou (30.06.2022) Stiahnuté: 16x | 14.07.2022

Zápisnica zo 17. OcZ Dvory nad Žitavou (30.06.2022) Stiahnuté: 21x | 14.07.2022

Rok 2021

Per rollam hlasovanie - Uznesenie (05.02.2021) Stiahnuté: 188x | 08.02.2021

Uznesenia z 11. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 204x | 13.04.2021

Zápisnica z 11. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 220x | 13.04.2021

Uznesenia z 12. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 56x | 30.06.2021

Zápisnica z 12. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 49x | 30.06.2021

Uznesenia z 13. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 53x | 18.10.2021

Zápisnica z 13. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 83x | 18.10.2021

Uznesenie OcZ hlasovaním per rollam_ 26-10-2021 Stiahnuté: 44x | 27.10.2021

Uznesenia z 14._OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 69x | 05.01.2022

Zápisnica z 14. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 39x | 05.01.2022

Rok 2020

Zápisnica zo 7. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 269x | 21.03.2020

Stránka