Navigácia

Obsah

Uznesenia a zápisnice

Rok 2022

Per rollam hlasovanie - Uznesenie (14.02.2022) Stiahnuté: 47x | 15.02.2022

Per rollam hlasovanie - Uznesenie 10.03.2022 Stiahnuté: 38x | 11.03.2022

Zápisnica z 15. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 38x | 13.04.2022

Uznesenia z 15. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 35x | 13.04.2022

Uznesenie z 16. OcZ Dvory nad Žitavou-20_04_2022 Stiahnuté: 22x | 11.05.2022

Zápisnica z 16. OcZ Dvory nad Žitavou_20-04-2022 Stiahnuté: 28x | 11.05.2022

Per rollam hlasovanie - Uznesenie (11.05.2022) Stiahnuté: 28x | 13.05.2022

Rok 2021

Per rollam hlasovanie - Uznesenie (05.02.2021) Stiahnuté: 181x | 08.02.2021

Uznesenia z 11. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 188x | 13.04.2021

Zápisnica z 11. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 205x | 13.04.2021

Uznesenia z 12. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 45x | 30.06.2021

Zápisnica z 12. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 44x | 30.06.2021

Uznesenia z 13. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 43x | 18.10.2021

Zápisnica z 13. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 69x | 18.10.2021

Uznesenie OcZ hlasovaním per rollam_ 26-10-2021 Stiahnuté: 40x | 27.10.2021

Uznesenia z 14._OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 51x | 05.01.2022

Zápisnica z 14. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 28x | 05.01.2022

Rok 2020

Zápisnica zo 7. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 261x | 21.03.2020

Uznesenia zo 7. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 292x | 21.03.2020

Zápisnica z 8. zasadnutia OcZ vo Dvoroch nad Žitavou Stiahnuté: 192x | 22.06.2020

Stránka