Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Úprava chodníka 1

Obnova chodníka

Obnova chodníka celý text

ostatné | 24. 5. 2024 | Autor:
Skvalitnenie nábytkového vybavenia obecnej knižnice 1

Skvalitnenie nábytkového vybavenia obecnej knižnice

Nový policový systém celý text

ostatné | 16. 10. 2023 | Autor:
Knihy na dosah 1

Knihy na dosah

Nové knihy v knižnici celý text

ostatné | 2. 10. 2023 | Autor:
IV. Nový Svet - Dvory nad Žitavou

Zóna RD IV. Nový Svet Dvory nad Žitavou

Objekt SO 03 Verejný vodovod celý text

ostatné | 3. 11. 2022 | Autor:
EURÁ Z EURA 1

EURÁ Z EURA

Projekt SFZ celý text

ostatné | 18. 10. 2022 | Autor:
Modernizácia Obecnej knižnice Dvory nad Žitavou 1

Modernizácia Obecnej knižnice Dvory nad Žitavou

Skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia knižnice celý text

ostatné | 10. 10. 2022 | Autor:
Nové knihy do obecnej knižnice

Nové knihy do obecnej knižnice

Zámerom projektu bolo pritiahnuť a osloviť nových čitateľov celý text

ostatné | 10. 10. 2022 | Autor:
Naša knižnica – útulné miesto na čítanie 1

Naša knižnica – útulné miesto na čítanie

Obec Dvory nad Žitavou realizovala v obecnej knižnici projekt s názvom: Naša knižnica – útulné miesto na čítanie. celý text

ostatné | 5. 10. 2021 | Autor:
Dvorský festival papriky 15

Dvorský festival papriky

Obec Dvory nad Žitavou v rámci Obecných dní v mesiaci september 2021 zorganizovala podujatie s názvom Dvorský festival papriky. celý text

ostatné | 13. 9. 2021 | Autor:
Dobrá kniha na čítanie 1

Dobrá kniha na čítanie

Obec Dvory nad Žitavou realizovala v roku 2021 projekt s názvom: Dobrá kniha na čítanie. celý text

ostatné | 13. 7. 2021 | Autor:
Deň detí 2021

Deň detí 2021

Športové podujatie pri príležitosti Dňa detí celý text

ostatné | 8. 6. 2021 | Autor:
Rozšírenie kamerového systému 1

Rozšírenie kamerového systému

Obec Dvory nad Žitavou sa zapojila do výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality z r. 2019 a realizovala projekt s názvom Rozšírenie kamerového systému v obci. celý text

ostatné | 4. 12. 2020 | Autor:
Zeleň v srdci obce

Zeleň v srdci obce zníženie dopadov klimatických zmien

Obec Dvory nad Žitavou realizovala v rámci Programu obnovy dediny projekt s názvom: Zeleň v srdci obce zníženie dopadov klimat. zmien. celý text

ostatné | 13. 10. 2020 | Autor:
Revitalizácia bioretenčných pásov - 27

Revitalizácia bioretenčných pásov

Obec Dvory nad Žitavou realizovala v rámci Programu obnovy dediny projekt s názvom: Revitalizácia bioretenčných pásov. celý text

ostatné | 30. 9. 2019 | Autor:
Nové detské ihrisko 1

Nové detské ihrisko

Obec Dvory nad Žitavou realizovala projekt s názvom: Poď sa hrať. celý text

ostatné | 16. 9. 2019 | Autor:
#

Obec Dvory nad Žitavou realizovala projekt s názvom: S knihou v ruke

Do obecnej knižnice aj tento rok pribudnú nové knihy. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor:
Obnova dediny

Revitalizácia vstupnej časti obce

Obec Dvory nad Žitavou realizovala projekt s názvom Revitalizácia vstupnej časti obce v rámci Programu obnovy dediny- zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy.
celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor:
Obec Dvory nad Žitavou realizovala v rámci obecnej knižnice projekt s názvom Návrat ku knihám 1

Obec Dvory nad Žitavou realizovala v rámci obecnej knižnice projekt s názvom: Návrat ku knihám

Cieľom projektu bolo nákupom doplniť knižničný fond o novú, žiadanejšiu a vyhľadávanejšiu literatúru, ktorá bude vyhovovať požiadavkám detí a mládeže, so zámerom pritiahnuť, osloviť aj nových čitateľov. celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor:
Dvory očami Dvorčanov 0

Dvory očami Dvorčanov

Dvory očami Dvorčanov celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor:
Logo

Revitalizácia dvora obecného múzea

Dvor obecného múzea prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor:
#

Obec Dvory nad Žitavou realizovala dva projekty v rámci obecnej knižnice

Cieľom prvého projektu bolo skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Do interiéru pribudol nový nábytok, moderné kreslá a stoly, najmenším sa zas určite bude páčiť detský čitateľský kútik. Výmenou starého nábytku a úpra celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor:
#

3. Gurmánfest

Vedľa budovy kultúrneho domu sa varilo, vypekalo, tancovalo a vytvoril sa rekord. 28. október 2017 bol opäť významným dňom v našej obci. V rámci 3. Gurmánfestu sme vytvorili slovenský rekord vo varení najväčšej huspeniny, ktorá merala 180x70x10 cm a po zmeraní mala objem 112 litrov. K zachovaniu tradícií a zvykov významne prispeli aj zástupcovia siedmich súťažných družstiev, ktorí pripravili regionálne špeciality. Na podujatie prišlo množstvo záujemcov, ktorí si nenechali ujsť príležitosť ochutnať tieto špeciality. Medzi nimi bol aj prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, ako aj nitriansky župan Milan Belica.

V malej sále kultúrneho domu sa uskutočnil 2. ročník výstavy tort a zákuskov. Do súťaže bolo prihlásených 20 tort a rôznych zákuskov. Návštevníci mali možnosť prehliadnuť si výstavu a následne po vyhodnotení aj ochutnať najlepšie torty a zákusky nášho regiónu.
O kultúrny program sa postarali vystúpenia Martina Jakubeca, Hollósy Band a Rédey Band.
Projekt 3. Gurmánfest na sv.Martina bol podporený z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor:
#

Modernizácia chodníka a verejného priestranstva pred kultúrnym domom

Z programu LEADER máme nové chodníky aj autobusovú zastávku
Naša obec v priebehu júna zrekonštruovala chodník a verejné priestranstvo v okolí kultúrneho domu a následne sa pristúpilo aj k výstavbe autobusovej zastávky na Mostnej ulici smerom do Nových Zámkov. celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor:
#

Adam a Eva 21. storočia

Obec Dvory nad Žitavou realizovala v roku 2017 projekt s názvom Adam a Eva 21. storočia, ktorého cieľom bolo zníženie počtu delikventných, protispoločenských aktivít u občanov a zníženie kybernetickej kriminality. V rámci realizácie projektu obec Dvory nad Žitavou úzko spolupracovala s príslušníkmi Obecnej polície Dvory nad Žitavou. Spoločne zorganizovali letný tábor pre naše deti. Počas projektu sa deti zúčastnili mnohých akcií, videli ukážky policajných psov, zahrali sa a trávili noc v stanoch. Deti z tábora odchádzali spokojné, obohatené o nové zážitky, na ktoré určite nezabudnú.
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. celý text

ostatné | 25. 9. 2017 | Autor:
#

Vínny dvor

Obec Dvory nad Žitavou realizovala počas Obecných dní projekt s názvom Vínny dvor, ktorého cieľom bolo nadviazať na dôležitú a významnú históriu vinárstva v obci. Priateľské posedenie pri víne, dobrom jedle a hudbe predstavilo viacfarebnosť regionálnej, kultúrnej histórie a tradície prostredníctvom tradičných hudobných a tanečných vystúpení, gastronomických tradícií, ktoré sa viažu k histórii regiónu. Tento projekt sa realizoval s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

celý text

ostatné | 25. 9. 2017 | Autor:
#

Zeleň pre zdravie

Obec Dvory nad Žitavou v mesiacoch marec až september 2017 realizovala projekt s názvom Zeleň pre zdravie, ktorý bol podporený z Programu obnovy dediny. Cieľom projektu bolo obnoviť, revitalizovať a sfunkčniť vstupné časti zastavaného územia v rámci areálu zdravotného strediska. Odstránením betónov celý text

ostatné | 4. 9. 2017 | Autor:
#

Projekt „Kultúra pre každého“

„Kultúra pre každého“ je názov projektu, ktorý obec Dvory nad Žitavou realizovala s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci Obecných dní. V základnej škole Adolfa Majthényiho s VJM prebiehala výstava obrazov a prác ľudí zo znevýhodnených skupín obyvateľstva, ako aj tvorivé dielne, kde si návštevníci mohli vyrobiť rôzne ozdobné predmety. Na pódiu školského dvora vystúpili Dvorčania a žiaci v rámci projektu.

celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor:
#

LETNÝ TÁBOR “Adam a Eva 21. storočia”

LETNÝ TÁBOR “Adam a Eva 21. storočia” celý text

ostatné | 26. 6. 2017 | Autor:
Pohár starostu obce 2017

Pohár starostu obce 2017

V máji sa uskutočnilo športové podujatie s názvom Pohár starostu obce, ktorej cieľom bolo pritiahnuť a motivovať deti, mládež aj dospelých k športu. celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor:
#

Oznámenie o schválení nenávratného finančného príspevku – Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV v Dvoroch nad Žitavou

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo obci Dvory nad Žitavou rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV v Dvoroch nad Žitavou.

celý text

ostatné | 21. 3. 2016 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná