Navigácia

Obsah

Uznesenia a zápisnice

Rok 2021

Uznesenie OcZ hlasovaním per rollam_ 26-10-2021 Stiahnuté: 107x | 27.10.2021

Uznesenia z 14._OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 183x | 05.01.2022

Zápisnica z 14. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 96x | 05.01.2022

Rok 2020

Zápisnica zo 7. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 338x | 21.03.2020

Uznesenia zo 7. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 480x | 21.03.2020

Zápisnica z 8. zasadnutia OcZ vo Dvoroch nad Žitavou Stiahnuté: 273x | 22.06.2020

Uznesenie z 8. zasadnutia OcZ vo Dvoroch nad Žitavou Stiahnuté: 298x | 22.06.2020

Per rollam hlasovanie - uznesenie Stiahnuté: 210x | 03.08.2020

Zápisnica z 9.zasadnutia OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 224x | 15.10.2020

Uznesenia z 9. zasadnutia OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 210x | 15.10.2020

Per rollam hlasovanie - uznesenie Stiahnuté: 176x | 04.11.2020

Per rollam hlasovanie - Uznesenie(03.12.2020) Stiahnuté: 186x | 11.12.2020

Zápisnica z 10. zasadnutia OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 201x | 22.12.2020

Uznesenia z 10. zasadnutia OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 96x | 22.12.2020

Rok 2019

Zápisnica z 2. OcZ Stiahnuté: 1,232x | 25.02.2019

Uznesenia z 2. OcZ Stiahnuté: 1,051x | 25.02.2019

Uznesenia z 3. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 395x | 24.04.2019

Zápisnica z 3. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 669x | 24.04.2019

Zápisnica zo 4. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 473x | 02.07.2019

Uznesenia zo 4. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 448x | 02.07.2019

Stránka