Navigácia

Obsah

Aktivity Obecnej polície

Správy

#

ZŠ A.Majthényiho Dvory n. Žitavou

– oddelenie Obecnej polície zo Dvorov nad Žitavou prijalo pozvanie riaditeľa Základnej školy A.Majthényiho vo Dvoroch nad Žitavou a vykonalo prednášku „Polícia a práca policajta“. Deti sa aktívne zapájali do prednášky, za čo boli odmenené.

celý text

ostatné | 29. 9. 2017 | Autor:
#

Letný tábor 2017

– na základe úspešného projektu „Adam a Eva 21 storočia“ Obecný úrad a oddelenie OcP Dvory nad Žitavou zorganizoval letný tábor pre naše deti. Počas projektu deti sa zúčastnili mnohých akcií videli ukážky policajných psov, zahrali sa a spali v stanoch. Pri realizácii letného tábora oddeleniu OcP pomáhali aj Dvorské varechy najmä pri zabezpečení stravy pre deti a psovodi PZ SR pri ukážkach výcviku psov. Deti z tábora odchádzali spokojné obdarované zážitkami, na ktoré určite nezabudnú.

celý text

ostatné | 1. 8. 2017 | Autor:
#

Dubník 2017

– oddelenie OcP z Dvorov nad Žitavou prijalo pozvanie riaditeliek ZŠ a MŠ v Dubníku a vykonalo dve prednášky „Polícia a jej technika“, „Ako sa správame na verejnosti a šikanovanie“. V oboch prípadoch sa prednášky skončili ukážkami používanej techniky. Deti sa aktívne zapájali do prednášky, za čo boli odmenené. Škôlkari obdržali reflexné vesty, perá, zápisníky a cukríky, školáci dostali knižky o doprave, reflexné pásy a lízanky.

celý text

ostatné | 26. 6. 2017 | Autor:
#

MŠ Semerovo 2017

– oddelenie Obecnej polície zo Dvorov nad Žitavou prijalo pozvanie riaditeľky materskej školy v Semerove a vykonalo prednášku „Polícia a práca policajta“. Deti sa aktívne zapájali do prednášky, za čo boli odmenené.

celý text

ostatné | 19. 6. 2017 | Autor:
#

Deň detí 2017

oddelenie OcP Dvory nad Žitavou v spolupráci s obcou Dvory nad Žitavou sa podieľala na oslave Dňa detí, súčasťou ktorej bola prezentácia techniky obecnej polície, hasičského zboru a iných záchranných zložiek. V priebehu dňa si deti mohli vyskúšať výstroj a techniku polície, boli obdarované plyšovými hračkami, zápisníkmi, reflexnými prvkami a sladkosťami.

celý text

ostatné | 5. 6. 2017 | Autor:
#

Séria prednášok november 2016 + Práce žiakov 2016

oddelenie Obecnej polície Dvory nad Žitavou v spolupráci s OR PZ v Nových Zámkoch vykonalo na Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským Dvory nad Žitavou sériu prednášok na témy: „Drogy“, „Šikanovanie“, „Obchodovanie s ľuďmi“. V rámci prednášok boli deti oboznámené s nástrahami, ktoré prináša so sebou droga a bol im vysvetlený aj rozdiel medzi žartom a šikanovaním. Pre vyššie ročníky boli vykonané prednášky o obchodovaní s ľuďmi, počas ktorých im boli prezentované aj svedectvá skutočných príbehov. V nižších ročníkoch bola vyhlásená súťaž s názvom “Prezentuj to, čo si sa naučil“ a najlepšie práce detí boli ohodnotené darčekmi a sladkosťami.

celý text

ostatné | 28. 11. 2016 | Autor:
#

Letný tábor júl 2016

oddelenie Obecnej polície Dvory nad Žitavou zabezpečilo presun detí v rámci letného tábora do obce Branovo. Deťom boli vysvetlené zásady streľby zo vzduchoviek, ako aj možnosť vyskúšať si streľbu. Následne boli deti oboznámené s technikou používanou u polície.

celý text

ostatné | 1. 8. 2016 | Autor:
#

Priechod pre chodcov 28.6.2016

oddelenie Obecnej polície Dvory nad Žitavou pripravilo pre žiakov nižších ročníkov ZŠ s vyuč. jazykom slovenským praktické ukážky v teréne na tematiku „Bezpečný priechod pre chodcov“, kde deťom a učiteľom boli vysvetlené zásady, ako sa majú správať na priechodoch pre chodcov a aj mimo nich.

celý text

ostatné | 30. 6. 2016 | Autor:
#

Materská škola 29.6.2016

oddelenie Obecnej polície Dvory nad Žitavou vykonalo v miestnej Materskej škole prednášku s tematikou „Bezpečne na cestách“. Následne ukázali deťom výstroj, výzbroj a techniku, ktorú používajú.

celý text

ostatné | 30. 6. 2016 | Autor:
#

Dubník 3.6.2016

Na základe pozvania zo strany vedenia škôlky v Dubníku, člen Obecnej polície z Dvorov nad Žitavou Jozef Pintér sa zúčastnil slávnostného odovzdania dopravného ihriska pre škôlkarov v obci Dubník. Následne boli deti oboznámené s technikou používanou u polície, bolo im vysvetlené ako sa majú bezpečne správať na cestách. Boli im rozdané drobné darčeky ako: magnetky, samolepky, cukríky, hračkárske policajné sety.

celý text

ostatné | 6. 6. 2016 | Autor:
#

Bešeňov 2016

Na základe pozvania riaditeľky ZŠ v Bešeňove, oddelenie Obecnej polície Dvory nad Žitavou vykonalo prednášku s tematikou „Čo sú to drogy“ vo forme voľnej besedy. Následne boli deti obdarované samolepkami, cukríkmi a reflexnými prvkami. Na konci prednášky sa uskutočnila ukážka techniky OcP Dvory nad Žitavou.

celý text

ostatné | 7. 3. 2016 | Autor:
#

Ukážky záchranárov pre deti 2015

Ukážky záchranárov pre deti 2015 – oddelenie OcP Dvory nad Žitavou v spolupráci s inými záchrannými zložkami demonštrovali ukážky práce záchranárov v praxi, kde sa prezentovali aj psovodi.

celý text

ostatné | 7. 12. 2015 | Autor:
#

Materská škola 2015

Materská škola 2015 – oddelenie OcP Dvory nad Žitavou vykonalo prednášku v Materskej škôlke na tému „Poznáte prácu policajta“, kde sa deti oboznámili s prácou polície a následne dostali drobné ukážkové predmety ako magnetky a samolepky. Príslušníci Obecnej polície ukázali deťom výstroj, výzbroj a techniku, ktorú používajú.

celý text

ostatné | 23. 3. 2015 | Autor:
#

Škôlka – Óvoda 2015

Škôlka 2015- oddelenie OcP Dvory nad Žitavou vykonalo prednášku v Materskej škôlke-Óvoda na tému „Poznáte prácu policajta“, kde sa deti oboznámili s prácou polície a následne dostali drobné ukážkové predmety ako magnetky a samolepky.

celý text

ostatné | 16. 3. 2015 | Autor: