Navigácia

Obsah

Obecná polícia

Kontakt na Obecnú políciu:

Hlavné námestie č. 24
941 31 Dvory nad Žitavou
mobil: 0905 645 819
e-mail: ocp@dvory.sk

Obecná polícia

Základné informácie o Obecnej polícii

Obecná polícia Dvory nad Žitavou bola zriadená Uznesením zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Dvory nad Žitavou č. 10/ 12 1991

Zoznam príslušníkov obecnej polície :

Mjr. Jozef Pintér – náčelník OcP. Menovaný bol prijatý do pracovného pomeru člena Obecnej polície dňom 16.3.1992. Skúšku z odbornej spôsobilosti vykonal v Nových Zámkoch dňa 30.10.1992. evidenčné číslo osvedčenia 387.

Kpt. Jozef Tóth – zástupca náčelníka obecnej polície. Menovaný bol prijatý do pracovného pomeru člena obecnej polície dňom 16.3.1992 .Skúšku z odbornej spôsobilosti vykonal v Nových Zámkoch dňa 29.10.1992. evidenčné číslo osvedčenia 357.

st.p. Richard Kovács - bol prijatý do pracovného pomeru člena  obecnej polície dňom 01.09.2018. Menovaný disponuje s osvedčením o vykonaní odbornej spôsobilosti č. 002523.

Por. Radovan Remeň - bol prijatý do pracovného pomeru člena obecnej polície dňom 01.07.2023.

st.p. Patrik Segíň - člen obecnej polície.