Navigácia

Obsah

Prednostka OcÚ

Ing. Edita Lisziczká
prednosta OcÚ

OBEC – Obecný úrad Dvory nad Žitavou
Hlavné námestie č.6
941 31 Dvory nad Žitavou
Slovenská republika

Kontakt:

Telefón: 035/3700 779 kl.109

E-mail: edita.lisziczka@dvory.sk