Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Výročné správy

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v pôsobnosti Komisie podľa Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon")  sú verejní funkcionári ( čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.

Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona je Komisia podľa Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov povinná zverejniť na webovom sídle NSK písomné oznámenie verejných funkcionárov v pôsobnosti tejto komisie ( čl. 7 ods. 5 ústavného zákona).

Komisia podľa Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov týmto spôsobom plní svoju povinnosť uvedenú v uvedenom čl. 7 ods. 8 ústavného zákona.

 

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu Obce Dvory nad Žitavou za rok 2019 (107.43 kB)

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu Obce Dvory nad Žitavou za rok 2020 (127.48 kB)

Majetkové priznanie 2021.pdf (132.05 kB)

 

Výkaz komunálny odpad Stiahnuté: 81x

Stránka

  • 1