Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Záverečný účet

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2023 Stiahnuté: 3x | 28.05.2024

Návrh záverečného účtu Obce Dvory nad Žitavou za rok 2023 - textová časť Stiahnuté: 8x | 28.05.2024

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2023 Stiahnuté: 4x | 28.05.2024

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2023 Stiahnuté: 3x | 28.05.2024

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2023 Stiahnuté: 3x | 28.05.2024

Návrh záverečného účtu obce Dvory nad Žitavou za rok 2022 - textová časť.pdf Stiahnuté: 69x | 21.06.2023

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2022 Stiahnuté: 51x | 12.06.2023

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2022 Stiahnuté: 42x | 12.06.2023

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2022 Stiahnuté: 43x | 12.06.2023

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2022 Stiahnuté: 37x | 12.06.2023

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2021 Stiahnuté: 101x | 15.06.2022

Návrh záverečného účtu Obce Dvory nad Žitavou za rok 2021 - textová časť Stiahnuté: 146x | 15.06.2022

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2021 Stiahnuté: 78x | 15.06.2022

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2021 Stiahnuté: 77x | 15.06.2022

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2021 Stiahnuté: 77x | 15.06.2022

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2020 Stiahnuté: 134x | 08.06.2021

Návrh záverečného účtu obce Dvory nad Žitavou za rok 2020 - textová časť Stiahnuté: 151x | 08.06.2021

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2020 Stiahnuté: 131x | 08.06.2021

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2020 Stiahnuté: 112x | 08.06.2021

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2020 Stiahnuté: 106x | 08.06.2021

Stránka