Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Záverečný účet

Návrh záverečného účtu obce Dvory nad Žitavou za rok 2022 - textová časť.pdf Stiahnuté: 17x | 21.06.2023

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2022 Stiahnuté: 17x | 12.06.2023

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2022 Stiahnuté: 10x | 12.06.2023

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2022 Stiahnuté: 10x | 12.06.2023

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2022 Stiahnuté: 9x | 12.06.2023

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2021 Stiahnuté: 63x | 15.06.2022

Návrh záverečného účtu Obce Dvory nad Žitavou za rok 2021 - textová časť Stiahnuté: 109x | 15.06.2022

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2021 Stiahnuté: 42x | 15.06.2022

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2021 Stiahnuté: 41x | 15.06.2022

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2021 Stiahnuté: 41x | 15.06.2022

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2020 Stiahnuté: 95x | 08.06.2021

Návrh záverečného účtu obce Dvory nad Žitavou za rok 2020 - textová časť Stiahnuté: 112x | 08.06.2021

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2020 Stiahnuté: 89x | 08.06.2021

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2020 Stiahnuté: 78x | 08.06.2021

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2020 Stiahnuté: 72x | 08.06.2021

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2019 Stiahnuté: 135x | 09.09.2020

Komentár k návrhu záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 138x | 09.09.2020

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2019 Stiahnuté: 145x | 09.09.2020

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2019 Stiahnuté: 111x | 09.09.2020

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2019 Stiahnuté: 118x | 09.09.2020

Stránka