Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Záverečný účet

Návrh záverečného účtu obce Dvory nad Žitavou za rok 2022 - textová časť.pdf Stiahnuté: 42x | 21.06.2023

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2022 Stiahnuté: 37x | 12.06.2023

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2022 Stiahnuté: 27x | 12.06.2023

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2022 Stiahnuté: 30x | 12.06.2023

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2022 Stiahnuté: 28x | 12.06.2023

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2021 Stiahnuté: 85x | 15.06.2022

Návrh záverečného účtu Obce Dvory nad Žitavou za rok 2021 - textová časť Stiahnuté: 131x | 15.06.2022

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2021 Stiahnuté: 65x | 15.06.2022

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2021 Stiahnuté: 62x | 15.06.2022

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2021 Stiahnuté: 64x | 15.06.2022

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2020 Stiahnuté: 117x | 08.06.2021

Návrh záverečného účtu obce Dvory nad Žitavou za rok 2020 - textová časť Stiahnuté: 136x | 08.06.2021

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2020 Stiahnuté: 119x | 08.06.2021

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2020 Stiahnuté: 98x | 08.06.2021

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2020 Stiahnuté: 94x | 08.06.2021

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2019 Stiahnuté: 158x | 09.09.2020

Komentár k návrhu záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 158x | 09.09.2020

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2019 Stiahnuté: 165x | 09.09.2020

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2019 Stiahnuté: 134x | 09.09.2020

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2019 Stiahnuté: 139x | 09.09.2020

Stránka