Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Záverečný účet

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2020 Stiahnuté: 39x | 08.06.2021

Návrh záverečného účtu obce Dvory nad Žitavou za rok 2020 - textová časť Stiahnuté: 45x | 08.06.2021

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2020 Stiahnuté: 39x | 08.06.2021

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2020 Stiahnuté: 26x | 08.06.2021

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2020 Stiahnuté: 31x | 08.06.2021

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2019 Stiahnuté: 82x | 09.09.2020

Komentár k návrhu záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 85x | 09.09.2020

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2019 Stiahnuté: 88x | 09.09.2020

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2019 Stiahnuté: 65x | 09.09.2020

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2019 Stiahnuté: 64x | 09.09.2020

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2018 Stiahnuté: 130x | 03.06.2019

Návrh záverečného účtu obce Dvory nad Žitavou za rok 2018 - textová časť Stiahnuté: 139x | 10.06.2019

Návrh úpravy rozpočtu obce Dvory nad Žitavou č. 3 na rok 2019 Stiahnuté: 148x | 03.06.2019

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2018 Stiahnuté: 125x | 03.06.2019

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2018 Stiahnuté: 106x | 03.06.2019

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2018 Stiahnuté: 133x | 03.06.2019

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2017 Stiahnuté: 202x | 31.05.2018

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 textová časť Stiahnuté: 204x | 31.05.2018

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2017 Stiahnuté: 181x | 31.05.2018

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2017 Stiahnuté: 255x | 31.05.2018

Stránka