Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Záverečný účet

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2020 Stiahnuté: 11x | 08.06.2021

Návrh záverečného účtu obce Dvory nad Žitavou za rok 2020 - textová časť Stiahnuté: 14x | 08.06.2021

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2020 Stiahnuté: 15x | 08.06.2021

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2020 Stiahnuté: 8x | 08.06.2021

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2020 Stiahnuté: 10x | 08.06.2021

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2019 Stiahnuté: 65x | 09.09.2020

Komentár k návrhu záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 64x | 09.09.2020

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2019 Stiahnuté: 63x | 09.09.2020

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2019 Stiahnuté: 50x | 09.09.2020

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2019 Stiahnuté: 46x | 09.09.2020

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2018 Stiahnuté: 109x | 03.06.2019

Návrh záverečného účtu obce Dvory nad Žitavou za rok 2018 - textová časť Stiahnuté: 113x | 10.06.2019

Návrh úpravy rozpočtu obce Dvory nad Žitavou č. 3 na rok 2019 Stiahnuté: 117x | 03.06.2019

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2018 Stiahnuté: 101x | 03.06.2019

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2018 Stiahnuté: 90x | 03.06.2019

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2018 Stiahnuté: 109x | 03.06.2019

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2017 Stiahnuté: 184x | 31.05.2018

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017 textová časť Stiahnuté: 180x | 31.05.2018

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2017 Stiahnuté: 160x | 31.05.2018

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2017 Stiahnuté: 233x | 31.05.2018

Stránka