Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Záverečný účet

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2021 Stiahnuté: 47x | 15.06.2022

Návrh záverečného účtu Obce Dvory nad Žitavou za rok 2021 - textová časť Stiahnuté: 58x | 15.06.2022

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2021 Stiahnuté: 30x | 15.06.2022

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2021 Stiahnuté: 26x | 15.06.2022

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2021 Stiahnuté: 29x | 15.06.2022

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2020 Stiahnuté: 76x | 08.06.2021

Návrh záverečného účtu obce Dvory nad Žitavou za rok 2020 - textová časť Stiahnuté: 99x | 08.06.2021

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2020 Stiahnuté: 71x | 08.06.2021

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2020 Stiahnuté: 63x | 08.06.2021

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2020 Stiahnuté: 59x | 08.06.2021

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2019 Stiahnuté: 118x | 09.09.2020

Komentár k návrhu záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 119x | 09.09.2020

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2019 Stiahnuté: 118x | 09.09.2020

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2019 Stiahnuté: 96x | 09.09.2020

Čerpanie rozpočtu výdavkov z transferov a dotácií k 31.12.2019 Stiahnuté: 101x | 09.09.2020

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2018 Stiahnuté: 166x | 03.06.2019

Návrh záverečného účtu obce Dvory nad Žitavou za rok 2018 - textová časť Stiahnuté: 182x | 10.06.2019

Návrh úpravy rozpočtu obce Dvory nad Žitavou č. 3 na rok 2019 Stiahnuté: 184x | 03.06.2019

Hodnotenie programovej štruktúry výdavkov za rok 2018 Stiahnuté: 164x | 03.06.2019

Čerpanie rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov k 31.12.2018 Stiahnuté: 144x | 03.06.2019

Stránka