Navigácia

Obsah

Rozšírenie kamerového systému

Typ: ostatné
Rozšírenie kamerového systému 1 Obec Dvory nad Žitavou sa zapojila do výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality z r. 2019 a realizovala projekt s názvom Rozšírenie kamerového systému v obci.

Cieľom projektu bolo rozšíriť kamerový systém v miestach zvýšeného výskytu kriminality, tým zvyšovať pocit bezpečia obyvateľov a návštevníkov, potláčať a predchádzať páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Rozšírenie kamerového systému sa navrhlo na tých miestach , kde bol v poslednom období zaznamenaný najčastejší výskyt priestupkov, trestných činov a uličnej kriminality. Bude slúžiť k dohľadu nad verejným poriadkom, prispeje k predchádzaniu trestnej činnosti, najmä v oblasti mravnostnej a majetkovej kriminality, poškodzovania majetku obce a občanov, ohrozovania bezpečnosti cestnej premávky, poškodzovania motorových vozidiel, vandalizmu, požívania alkoholu mladistvými na verejnosti.  Inštalácia kamerového systému výrazne prispeje k zníženiu kriminality vo vytipovaných lokalitách, poskytne dôkazové materiály pre zvýšenie objasnenosti na úseku priestupkov a trestnej činnosti, zároveň bude cieľavedome vplývať na vedomie občanov, ako aj návštevníkov, aby sa vyvarovali konania v rozpore zo zákonom. V rámci realizácie projektu sme rozšírili kamerový systém o 10 nový kamier.

 

„ Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

Rozšírenie kamerového systému 1


Vytvorené: 4. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 12. 2020 8:53
Autor: