Navigácia

Obsah

Výzva na predloženie ponuky TDI – Zateplenie MŠ Dvory nad Žitavou

Typ: ostatné
Výzva na predloženie ponuky TDI – Zateplenie MŠ Dvory nad Žitavou Výzva na predloženie ponuky TDI – Zateplenie MŠ Dvory nad Žitavou

Výzvu na predloženie cenových ponúk môžete nájsť tu:

výzva na predloženie ponuky TDI zateplenie MŠ Dvory n. Žit.

 

Podklady k výzve môžete nájsť tu:

Elektroinštalácie – 2399 1987-E-101 t sprava 1987-E-102 protokol tab 1987-E-102 protokol 1987-E-103 103 A1 1NP NN1 (1)_2262 1987-E-103 103 A1 1NP NN1 (1)_2400 1987-E-103 104 A1 1NP NN2 (1)_2263 1987-E-103 104 A1 1NP NN2 (1)_2401 1987-E-103 105 A1 2NP NN (1)_2264 1987-E-103 105 A1 2NP NN (1)_2402 1987-E-103 106 A1 1NP SV1 (1)_2265 1987-E-103 106 A1 1NP SV1 (1)_2403 1987-E-103 107 A1 1NP SV2 (1)_2266 1987-E-103 107 A1 1NP SV2 (1)_2404 1987-E-103 108 A1 2NP SV (1)_2267 1987-E-103 108 A1 2NP SV (1)_2405 1987-E-103 109 A3 (1)_2406 1987-E-103 109 A4 (1)_2411 1987-E-110 A2 (1)_2408 1987-E-150 a_ROZVADZACE

Energetický posudok – Microsoft Word – ET posudok – MS_Dvory nad Zitavou

Plynoinštalácie – PL02 PL03 PLYN1 Wilo_DrainLift_Box_32_11_2521821.

Požiarna ochrana – situacia ts_po_skolka

Statický posudok – posudok

Stavebná časť – 

1NP 2NP 2NP_116 111_schody INP_115A INP_115B KLAMPIARSKE kotolna1 Model (1) krov Pohlady1 Pohlady2 Rez1 Model (1) SITUÁCIA strecha Model (1) Výkaz_dverí žALúzie

Texty – Správy

UK – MŠ Dvory nad Žitavou_uk_1 MŠ Dvory nad Žitavou_uk_2 MŠ Dvory nad Žitavou_uk_3 MŠ Dvory nad Žitavou_uk_text MŠ Dvory nad Žitavou_uk_titl

Výkaz výmer – 13-3-2017 – Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Dvory nad Žitavou-Zadanie s VV 13-3-2017 – Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Dvory nad Žitavou-Zadanie

VZT – MŠ Dvory nad Žitavou_vzt_1 MŠ Dvory nad Žitavou_vzt_2 MŠ Dvory nad Žitavou_vzt_text

ZTI – Microsoft Word – F_MSDVORY ZT1 ZT02 ZT03

Energetický audit – EA Dvory MŠ

 

 

VEC: Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ, Obec Dvory nad Žitavou zastúpená štatutárnym zástupcom Ing.

Branislavom Becíkom, PhD., Vám oznamuje, že v súlade s §57 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zrušil ku dňu

30.03.2017 použitý postup zadávania zákazky "Výkon technického dozoru k realizácii stavby:

„Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Dvory nad Žitavou", vyhlásenej a zverejnenej

dňa 27.3.2017 na webovej stránke obce www.dvory.sk a zverejnenej na

www.parnerskadohoda.gov.sk.

 

Odôvodnenie: Predpokladaná hodnota zákazy bola nesprávne stanovená administratívnou chybou

na strane verejného obstarávateľa.

 

Verejný obstarávateľ  opätovne vyhlási verejné obstarávanie na predmet zákazky  v súlade

so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov ako zákazku podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ing. Branislav Becík, PhD.

starosta obce


Prílohy

Vytvorené: 5. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2018 19:54
Autor: