Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Správy

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby celý text

ostatné | 17. 6. 2019 | Autor:

Popis a vysvetlenie postupu pri ohlásení stavieb

Popis a vysvetlenie postupu pri ohlásení stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác na stavbách celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor:

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie - Rozhodnutie

Rozhodnutie Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie v navrhovanej činnosti: „Modernizácia závlahového systému – mobilné závlahové zariadenia“. celý text

ostatné | 4. 1. 2019 | Autor:

Ministerstvo životného prostredia SR - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor:

Krajský pamiatkový úrad Nitra - Verejná vyhláška

KPU Nitra - Verejná vyhláška - za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území stavby: NZ-KOLTA, VNK, TS, VNK. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor:

Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad Nitra

KPU Nitra - Verejná vyhláška - za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území stavby: NA-Veľké Lovce, VN266, VNK, TS, VNK. celý text

ostatné | 26. 11. 2018 | Autor:

Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad Nitra

Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad Nitra
celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor:

Zóna RD IV. Nový svet, Dvory nad Žitavou

Zóna RD IV. Nový svet, Dvory nad Žitavou celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor:

Rozhodnutie OÚ Nové Zámky: ”AQUAPARK POD KALVÁRIOU”

Rozhodnutie OÚ Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie zo zisťovacieho konania.
Stavba : ”AQUAPARK POD KALVÁRIOU”
navrhovateľ : Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie č.6., 941 31 Dvory nad Žitavou
celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:

Rozhodnutie_zo_zistovacieho_konania_-Maspoma-1

Rozhodnutie OÚ Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie zo zisťovacieho konania.
Stavba : Miešanie korenín, skladovanie a administratíva,
navrhovateľ : Mäspoma s.r.o., T.G. Masaryka 8, 960 31 Zvolen
celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor:

Návrh územného plánu Obce Bajč

Územný plán obce Bajč – zaslanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu
http:/www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-bajc
celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor:

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad Nitra celý text

ostatné | 7. 6. 2018 | Autor:

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho pojednávania vydaného Krajským pamiatkovým úradom Nitra
Stavba “ FTTX Dvory nad Žitavou 2”, kat. úz. Dvory nad Žitavou
Investor : Dávid Kondicz – Konfer Networks, Skautov 1886/10, Dvory nad Žitavou
celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor:

Rozhodnutie o prerušení konania vydaného OÚ

Rozhodnutie o prerušení konania vydaného OÚ, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nové Zámky, vo veci vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní pre navrhovanú činnosť
“ Miešanie korenín, skladovanie a administratíva”, Dvory nad Žitavou. ,
pre navrhovateľa Mäspoma s.r.o., T.G. Masaryka 8, Zvolen.
celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor:

ZÁMER “Aquapark pod kalváriou”

Vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stavba : Aquapark pod kalváriou celý text

ostatné | 23. 4. 2018 | Autor:

ZÁMER

Vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stavba : Miešanie korenín, skladovania a administratíva celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor:

Stavba NZ ZoS-Dvory nad Žitavou, 4. a 5. Nový svet VNK, TS, NNK

Stavba NZ ZoS-Dvory nad Žitavou, 4. a 5. Nový svet VNK, TS, NNK celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor:

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente “Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1”

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
“Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1” celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor:

Oznámenie o začatí územného konania a o upusteni od ústneho pojednávania FTTX Dvory nad Žitavou

Oznámenie o začatí územného konania a o upusteni od ústneho pojednávania
FTTX Dvory nad Žitavou celý text

ostatné | 15. 2. 2018 | Autor:

Športovo-rekreačné jazero

Športovo-rekreačné jazero celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor:

Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania FTTX Dvory – Semerovo – Jasová

Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania FTTX Dvory – Semerovo – Jasová celý text

ostatné | 3. 12. 2017 | Autor: