Navigácia

Obsah

Tlačivá a žiadosti

Tlačivá a žiadosti

Čestné vyhlásenie k veku stavby Stiahnuté: 212x | 05.02.2019

Návrh na spojenie konania o zmene stavby a kolaudačného konania Stiahnuté: 225x | 05.02.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 203x | 05.02.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 272x | 05.02.2019

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 333x | 05.02.2019

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 182x | 05.02.2019

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia Stiahnuté: 315x | 05.03.2018

Oznamovacia povinnosť o vzniku poplatkovej povinnosti a o zavedenie množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci Dvory nad Žitavou v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. Stiahnuté: 343x | 05.03.2018

Oznamovacia povinnosť poplatníka - fyzickej osoby/§ 77 ods. 2 písm. a/ o vzniku poplatkovej povinnosti za zber komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov Stiahnuté: 352x | 05.03.2018

Oznamovacia povinnosť poplatníka o vzniku poplatkovej povinnosti za zber komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov v obci Dvory nad Žitavou v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. podľa priemerného počtu zamestnancov Stiahnuté: 308x | 05.03.2018

Potvrdenia na zníženie poplatku za komunálny odpad DE Stiahnuté: 6x | 24.03.2021

Potvrdenia na zníženie poplatku za komunálny odpad EN Stiahnuté: 5x | 24.03.2021

Potvrdenia na zníženie poplatku za komunálny odpad HU Stiahnuté: 8x | 24.03.2021

Potvrdenia na zníženie poplatku za komunálny odpad SK Stiahnuté: 9x | 24.03.2021

Priznanie DzN pes predajne automaty nev.hr.pristroje Stiahnuté: 9x | 23.03.2021

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 177x | 05.02.2019

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby v spojení s kolaudáciou Stiahnuté: 577x | 05.02.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 213x | 05.02.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 174x | 05.02.2019

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 276x | 05.02.2019

Stránka