Navigácia

Obsah

Tlačivá a žiadosti

Tlačivá a žiadosti

Čestné vyhlásenie k veku stavby Stiahnuté: 187x | 05.02.2019

Návrh na spojenie konania o zmene stavby a kolaudačného konania Stiahnuté: 205x | 05.02.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 185x | 05.02.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 237x | 05.02.2019

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 273x | 05.02.2019

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 159x | 05.02.2019

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia Stiahnuté: 295x | 05.03.2018

Oznamovacia povinnosť o vzniku poplatkovej povinnosti a o zavedenie množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci Dvory nad Žitavou v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. Stiahnuté: 322x | 05.03.2018

Oznamovacia povinnosť poplatníka - fyzickej osoby/§ 77 ods. 2 písm. a/ o vzniku poplatkovej povinnosti za zber komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov Stiahnuté: 324x | 05.03.2018

Oznamovacia povinnosť poplatníka o vzniku poplatkovej povinnosti za zber komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov v obci Dvory nad Žitavou v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. podľa priemerného počtu zamestnancov Stiahnuté: 283x | 05.03.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 159x | 05.02.2019

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby v spojení s kolaudáciou Stiahnuté: 498x | 05.02.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 186x | 05.02.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 159x | 05.02.2019

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 252x | 05.02.2019

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 165x | 05.02.2019

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 158x | 05.02.2019

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 209x | 05.02.2019

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní Stiahnuté: 275x | 05.02.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 192x | 05.02.2019

Stránka