Navigácia

Obsah

Pamätihodnosti obce

Z pamiatok, ktoré sa nachádzajú priamo v obci, je najdôležitejší rímskokatolícky kostol sv. Vojtecha biskupa. Je to baroková stavba z 2. pol. 18. stor.

Veľkým sviatkom Dvorov bolo vysvätenie známej kalvárie, ktorej stavbu inicioval farár Adolf Majthényi.

Kalvínsky kostol bol postavený r. 1180.

Naproti rímskokatolíckeho kostola sa nachádza katolícka fara postavená r. 1761 a opravená r. 1916. Je dnes najstaršou budovou v obci.

Neďaleko fary sa aj dnes nachádza kúria rodiny Bonczovcov. Táto zemianska rodina dostala už v r. 1686 od kráľa Leopolda I. erbovú zemiansku listinu. Pravdepodobne od tých čias tu stávala ich kúria, ktorá bola r. 1781 obnovená. Budova bola v 1. pol. 19. stor. klasicisticky prestavaná a dnes sa v jej priestoroch poskytujú služby pre občanov obce.

Neďaleko tejto kúrie stávala kúria rodiny Jankovichovcov, starej chorvátskej rodiny, ktorá získala zemiansku listinu od kráľa Leopolda I. r 1686.

V miestnej vinici sa nachádza aj malá jednoduchá kaplnka sv. Urbana z r. 1760. Ďalšia prícestná kaplnka je neogotická z r. 1860. Z r. 1895 pochádza kaplnka na cintoríne Anjela strážneho.

V obci sa nachádza viacero sôch. Najdôležitejšie je súsošie najsvätejšej Trojice z konca 18. stor. Pri kostole sa nachádza aj kríž s plastikou Ukrižovaného z 1. pol. 19. stor.. Tu stojí aj kamenná prícestná socha sv. Floriána z r. 1856, ktorej autorom je ľudový umelec. Na rovnomennom námestí stojí kamenná socha sv. Vendelína zo zač. 19. stor. osadená na vysokom podstavci. Viacero sôch zdobí aj cintoríny. Na cintoríne Anjela strážneho je to socha Anjela strážneho z r. 1850. Pozoruhodné sú tu drevené náhrobné kríže z 19. stor. Na cintoríne sv. Anny je umiestnená na vysokom podstavci plastika Ukrižovaného z r. 1830. Pozoruhodné sú kamenné náhrobky s krížami z konca 19. a zo zač. 20. stor. Z novodobých pamätníkov najkrajším je monumentálny pomník padlým hrdinom, ktorého autorom je komárňanský sochár Július Berecz. Pomník bol odhalený r. 1935 a nachádza sa v blízkosti kostola. Po reštaurácii a doplnení mien obetí II. svetovej vojny bol opäť odhalený 22. augusta 1993.