Obsah

Ľudový dom _ Népház

Postavený obyvateľmi_A falu népe épitete