Navigácia

Obsah

Gazdálkodás

Költségvetés

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Stiahnuté: 490x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Stiahnuté: 1,077x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Stiahnuté: 400x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Stiahnuté: 437x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Stiahnuté: 408x | 04.03.2018

2017 - 2019

Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Stiahnuté: 613x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2017-2019 Stiahnuté: 412x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2017-2019 Stiahnuté: 407x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2017-2019 Stiahnuté: 409x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2017 – 2019 Stiahnuté: 411x | 04.03.2018

2016 - 2018

Návrh programového rozpočtu 2016-2018 - textová časť Stiahnuté: 818x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2016-2018 Stiahnuté: 445x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2016-2018 Stiahnuté: 361x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2016-2018 Stiahnuté: 358x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z rozpočtu obce 2016 - 2018 Stiahnuté: 412x | 04.03.2018

2015 - 2017

Schválená programová štruktúra výdavkov 2015-2017 Stiahnuté: 435x | 04.03.2018

Schválený programový rozpočet 2015-2017 textová časť Stiahnuté: 332x | 04.03.2018

Schválený rozpočet príjmov 2015-2017 Stiahnuté: 346x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - originálne kompetencie 2015-2017 Stiahnuté: 344x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - prenesené kompetencie 2015-2017 Stiahnuté: 783x | 04.03.2018

Stránka