Navigácia

Obsah

Gazdálkodás

Költségvetés

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Stiahnuté: 462x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Stiahnuté: 1,054x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Stiahnuté: 378x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Stiahnuté: 419x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Stiahnuté: 386x | 04.03.2018

2017 - 2019

Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Stiahnuté: 586x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2017-2019 Stiahnuté: 393x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2017-2019 Stiahnuté: 387x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2017-2019 Stiahnuté: 381x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2017 – 2019 Stiahnuté: 388x | 04.03.2018

2016 - 2018

Návrh programového rozpočtu 2016-2018 - textová časť Stiahnuté: 737x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2016-2018 Stiahnuté: 424x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2016-2018 Stiahnuté: 340x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2016-2018 Stiahnuté: 340x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z rozpočtu obce 2016 - 2018 Stiahnuté: 374x | 04.03.2018

2015 - 2017

Schválená programová štruktúra výdavkov 2015-2017 Stiahnuté: 414x | 04.03.2018

Schválený programový rozpočet 2015-2017 textová časť Stiahnuté: 317x | 04.03.2018

Schválený rozpočet príjmov 2015-2017 Stiahnuté: 321x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - originálne kompetencie 2015-2017 Stiahnuté: 326x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - prenesené kompetencie 2015-2017 Stiahnuté: 762x | 04.03.2018

Stránka