Navigácia

Obsah

Gazdálkodás

Költségvetés

2014 - 2016

Schválený rozpočet príjmov obce Dvory nad Žitavou na rok 2014-2016 Stiahnuté: 530x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov obce Dvory nad Žitavou - prenesené kompetencie Stiahnuté: 550x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov obce Dvory nad Žitavou na rok 2014-2016-originálne kompetencie Stiahnuté: 537x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na rok 2014-2016 Stiahnuté: 542x | 04.03.2018

2013 - 2015

Čerpanie rozpočtu výdavkov -prenesené kompetencie k 31.12.2013 Stiahnuté: 582x | 04.03.2018

Hodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry za rok 2013 Stiahnuté: 511x | 04.03.2018

Komentár k návrhu záverečného účtu obce za rok 2013 Stiahnuté: 522x | 04.03.2018

Plnenie rozpočtu príjmov obce Dvory nad Žitavou k 31.12.2013 Stiahnuté: 517x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (štruktúra príjmov) Stiahnuté: 496x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (Štruktúra výdavkov) Stiahnuté: 497x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (textová časť 1) Stiahnuté: 567x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (textová časť 2) Stiahnuté: 484x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (textová časť) Stiahnuté: 520x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (Výdavky originálne kompetencie) Stiahnuté: 456x | 04.03.2018

Programový rozpočet 2013-2015 (Výdavky prenesené kompetencie) Stiahnuté: 497x | 04.03.2018

Rekpitulácia príjmov a výdavkov obce Dvory nad Žitavou za rok 2013 Stiahnuté: 464x | 04.03.2018

Vyhodnotenie rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou ku dňu 31.12.2013 Stiahnuté: 499x | 04.03.2018

2012 - 2014

Čerpanie rozpočtu výdavkov originálne kompetencie Stiahnuté: 560x | 04.03.2018

Čerpanie rozpočtu výdavkov prenesené kompetencie Stiahnuté: 568x | 04.03.2018

Hodnotenie výdavkov obce Dvory nad Žitavou podľa programovej štruktúry na rok 2012-2014 Stiahnuté: 488x | 04.03.2018

Stránka