Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia centrálnej zóny

Typ: ostatné
Rekonštrukcia centrálnej zóny V období od 06/2010 do 11/2010 bol v obci realizovaný projekt pod názvom „Rekonštrukcia centrálnej zóny obce“ v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel. Samotné stavebné práce prebiehali v období od 06/2010 do 11/2010. Finančná realizácia bola zabezpečená spolufinancovaním Európskou úniou vo výške 85 % v sume 394 464,72 €, zo Štátneho rozpočtu SR vo výške 10 % v sume 46 407,61 € a z vlastných zdrojov – rozpočtu obce vo výške 5 % v sume 23 203,81 €. Celkové náklady na projekt predstavovali 464 079,14 € z toho výška nenávratného finančného príspevku bola 440 872,33 €.Vytvorené: 1. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 3. 2018 19:31
Autor: