Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

#

Sadovnícko-architektonické riešenie verejných priestranstiev na Hlavnom námestí SO3 – realizačný projekt zelene

Sadovnícko-architektonické riešenie verejných priestranstiev na Hlavnom námestí SO3 – realizačný projekt zelene
celý text

ostatné | 22. 2. 2016 | Autor:

Sadovnícko-architektonické riešenie verejných priestranstiev na ulici J. Szaboa – SO7 – realizačný projekt zelene

Sadovnícko-architektonické riešenie verejných priestranstiev na ulici J. Szaboa – SO7 – realizačný projekt zelene
celý text

ostatné | 25. 1. 2016 | Autor:
#

Európsky víkend – European weekend

Europe for Citizens

Project title: European Weekend celý text

ostatné | 7. 9. 2015 | Autor:
#

Rekonštrukcia centrálnej zóny

V období od 06/2010 do 11/2010 bol v obci realizovaný projekt pod názvom „Rekonštrukcia centrálnej zóny obce“ v rámci Regionálneho operačného programu, Prioritná os 4 – Regenerácia sídiel. Samotné stavebné práce prebiehali v období od 06/2010 do 11/2010. Finančná realizácia bola zabezpečená spolufinancovaním Európskou úniou vo výške 85 % v sume 394 464,72 €, zo Štátneho rozpočtu SR vo výške 10 % v sume 46 407,61 € a z vlastných zdrojov – rozpočtu obce vo výške 5 % v sume 23 203,81 €. Celkové náklady na projekt predstavovali 464 079,14 € z toho výška nenávratného finančného príspevku bola 440 872,33 €.

celý text

ostatné | 1. 12. 2010 | Autor:
prvá
z 2
ďalší posledná