Navigácia

Obsah

Tlačivá a žiadosti

Tlačivá a žiadosti

Čestné vyhlásenie k veku stavby Stiahnuté: 579x | 05.02.2019

Návrh na spojenie konania o zmene stavby a kolaudačného konania Stiahnuté: 531x | 05.02.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 450x | 05.02.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 497x | 05.02.2019

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 102x | 03.07.2023

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác Stiahnuté: 85x | 17.03.2023

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 381x | 05.02.2019

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia Stiahnuté: 535x | 05.03.2018

Oznamovacia povinnosť o vzniku poplatkovej povinnosti a o zavedenie množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci Dvory nad Žitavou v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. Stiahnuté: 560x | 05.03.2018

Oznamovacia povinnosť poplatníka - fyzickej osoby/§ 77 ods. 2 písm. a/ o vzniku poplatkovej povinnosti za zber komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov Stiahnuté: 602x | 05.03.2018

Oznamovacia povinnosť poplatníka o vzniku poplatkovej povinnosti za zber komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov v obci Dvory nad Žitavou v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. podľa priemerného počtu zamestnancov Stiahnuté: 530x | 05.03.2018

Potvrdenia na zníženie poplatku za komunálny odpad DE Stiahnuté: 169x | 24.03.2021

Potvrdenia na zníženie poplatku za komunálny odpad EN Stiahnuté: 169x | 24.03.2021

Potvrdenia na zníženie poplatku za komunálny odpad HU Stiahnuté: 185x | 24.03.2021

Potvrdenia na zníženie poplatku za komunálny odpad SK Stiahnuté: 220x | 24.03.2021

Priznanie DzN pes predajne automaty nev.hr.pristroje Stiahnuté: 193x | 23.03.2021

Rozkopávka-žiadosť Stiahnuté: 237x | 29.04.2021

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 410x | 05.02.2019

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby v spojení s kolaudáciou Stiahnuté: 1,001x | 05.02.2019

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie Stiahnuté: 62x | 27.07.2023

Stránka