Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2020 - 2022

Návrh programového rozpočtu 2020-2022 - textová časť Stiahnuté: 32x | 29.11.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 22x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 26x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2020-2022 Stiahnuté: 25x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2020 - 2022 Stiahnuté: 27x | 29.11.2019

2019 - 2021

Návrh programového rozpočtu 2019-2021 - textová časť Stiahnuté: 97x | 23.01.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2019-2021 Stiahnuté: 94x | 23.01.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2019-2021 Stiahnuté: 94x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2019-2021 Stiahnuté: 95x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2019 - 2021 Stiahnuté: 88x | 23.01.2019

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Stiahnuté: 223x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Stiahnuté: 562x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Stiahnuté: 200x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Stiahnuté: 219x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Stiahnuté: 193x | 04.03.2018

2017 - 2019

Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Stiahnuté: 322x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2017-2019 Stiahnuté: 215x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2017-2019 Stiahnuté: 197x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2017-2019 Stiahnuté: 170x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2017 – 2019 Stiahnuté: 201x | 04.03.2018

Stránka