Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2019 - 2021

Návrh programového rozpočtu 2019-2021 - textová časť Stiahnuté: 66x | 23.01.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2019-2021 Stiahnuté: 56x | 23.01.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2019-2021 Stiahnuté: 57x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2019-2021 Stiahnuté: 59x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2019 - 2021 Stiahnuté: 56x | 23.01.2019

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Stiahnuté: 172x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Stiahnuté: 160x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Stiahnuté: 162x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Stiahnuté: 168x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Stiahnuté: 156x | 04.03.2018

2017 - 2019

Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Stiahnuté: 234x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2017-2019 Stiahnuté: 173x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2017-2019 Stiahnuté: 140x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2017-2019 Stiahnuté: 130x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2017 – 2019 Stiahnuté: 157x | 04.03.2018

2016 - 2018

Návrh programového rozpočtu 2016-2018 - textová časť Stiahnuté: 209x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2016-2018 Stiahnuté: 171x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2016-2018 Stiahnuté: 124x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2016-2018 Stiahnuté: 130x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z rozpočtu obce 2016 - 2018 Stiahnuté: 149x | 04.03.2018

Stránka