Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Stiahnuté: 45x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Stiahnuté: 38x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Stiahnuté: 45x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Stiahnuté: 47x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Stiahnuté: 41x | 04.03.2018

2017 - 2019

Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Stiahnuté: 62x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2017-2019 Stiahnuté: 40x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2017-2019 Stiahnuté: 32x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2017-2019 Stiahnuté: 28x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2017 – 2019 Stiahnuté: 32x | 04.03.2018

2016 - 2018

Návrh programového rozpočtu 2016-2018 - textová časť Stiahnuté: 28x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2016-2018 Stiahnuté: 43x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2016-2018 Stiahnuté: 26x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2016-2018 Stiahnuté: 23x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z rozpočtu obce 2016 - 2018 Stiahnuté: 34x | 04.03.2018

2015 - 2017

Schválená programová štruktúra výdavkov 2015-2017 Stiahnuté: 30x | 04.03.2018

Schválený programový rozpočet 2015-2017 textová časť Stiahnuté: 29x | 04.03.2018

Schválený rozpočet príjmov 2015-2017 Stiahnuté: 32x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - originálne kompetencie 2015-2017 Stiahnuté: 30x | 04.03.2018

Schválený rozpočet výdavkov - prenesené kompetencie 2015-2017 Stiahnuté: 36x | 04.03.2018

Stránka