Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2020 - 2022

Návrh programového rozpočtu 2020-2022 - textová časť Stiahnuté: 52x | 29.11.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2020-2022 Stiahnuté: 41x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2020-2022 Stiahnuté: 43x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2020-2022 Stiahnuté: 43x | 29.11.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2020 - 2022 Stiahnuté: 45x | 29.11.2019

2019 - 2021

Návrh programového rozpočtu 2019-2021 - textová časť Stiahnuté: 113x | 23.01.2019

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2019-2021 Stiahnuté: 108x | 23.01.2019

Návrh rozpočtu príjmov 2019-2021 Stiahnuté: 108x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2019-2021 Stiahnuté: 110x | 21.01.2019

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2019 - 2021 Stiahnuté: 104x | 23.01.2019

2018 - 2020

Návrh programového rozpočtu 2018-2020 - textová časť Stiahnuté: 243x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2018-2020 Stiahnuté: 703x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2018-2020 Stiahnuté: 215x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2018-2020 Stiahnuté: 237x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2018 - 2020 Stiahnuté: 209x | 04.03.2018

2017 - 2019

Návrh programového rozpočtu 2017-2019 – textová časť Stiahnuté: 343x | 04.03.2018

Návrh programovej štruktúry výdavkov 2017-2019 Stiahnuté: 232x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu príjmov 2017-2019 Stiahnuté: 215x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z dotácií (transferov) 2017-2019 Stiahnuté: 187x | 04.03.2018

Návrh rozpočtu výdavkov z vlastných zdrojov 2017 – 2019 Stiahnuté: 218x | 04.03.2018

Stránka