Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

Fotogaléria

14.12.2018

1. adventný víkend

1. adventný víkend

Mikuláš - hudobno-tanečné predstavenie pre deti Spoločné zdobenie Vianočného stromčeka

Detail

Aktuality

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie - Rozhodnutie

Rozhodnutie Okresného úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie v navrhovanej činnosti: „Modernizácia závlahového systému – mobilné závlahové zariadenia“.

Detail

telocvicna_01

Nová telocvičňa

Slávnostné odovzdanie novej telocvične

Detail

Ministerstvo životného prostredia SR - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Detail

Krajský pamiatkový úrad Nitra - Verejná vyhláška

KPU Nitra - Verejná vyhláška - za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území stavby: NZ-KOLTA, VNK, TS, VNK.

Detail