Navigácia

Obsah

Uznesenia a zápisnice

Rok 2018

Uznesenia 21 OcZ 20.3.2018 Stiahnuté: 88x | 02.05.2018

Zápisnica 21 OcZ 20.3.2018 Stiahnuté: 80x | 02.05.2018

Zápisnica z 22_OZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 103x | 29.06.2018

Uznesenia z 22_OcZ Dvory nad Zitavou Stiahnuté: 76x | 29.06.2018

Per rollam hlasovanie Stiahnuté: 36x | 29.06.2018

Rok 2017

Uznesenie OcZ Per rollam 13.2.2017 Stiahnuté: 52x | 04.03.2018

Uznesenia 16. OcZ 16.3.2017 Stiahnuté: 50x | 04.03.2018

Zápisnica 16. OcZ 16.3.2017 Stiahnuté: 52x | 04.03.2018

Uznesenia 18. OcZ 29.6.2017 Stiahnuté: 43x | 04.03.2018

Zápisnica 18. OcZ 29.6.2017 Stiahnuté: 52x | 04.03.2018

Uznesenia 17. OcZ 10.4.2017 Stiahnuté: 44x | 02.05.2018

Uznesenia 19 OcZ 26.9.2017 Stiahnuté: 48x | 02.05.2018

Uznesenia 20 OcZ 12.12.2017 Stiahnuté: 43x | 02.05.2018

Zápisnica 17 OcZ 10.4.2017 Stiahnuté: 34x | 02.05.2018

Zápisnica 19 OcZ 26.9.2017 Stiahnuté: 52x | 02.05.2018

Zápisnica 20_OZ 12.12.2017_Dvory nad Zitavou Stiahnuté: 41x | 29.06.2018

Rok 2016

Uznesenia 10. OcZ 18.2.2016 Stiahnuté: 42x | 04.03.2018

Zápisnica 10. OcZ 18.2.2016 Stiahnuté: 38x | 04.03.2018

Uznesenia 11. OcZ 10.3.2016 Stiahnuté: 42x | 04.03.2018

Zápisnica 11. OcZ 10.3.2016 Stiahnuté: 51x | 04.03.2018

Stránka