Navigácia

Obsah

Uznesenia a zápisnice

Rok 2018

Uznesenia 21 OcZ 20.3.2018 Stiahnuté: 16x | 02.05.2018

Zápisnica 21 OcZ 20.3.2018 Stiahnuté: 9x | 02.05.2018

Rok 2017

Uznesenie OcZ Per rollam 13.2.2017 Stiahnuté: 16x | 04.03.2018

Uznesenia 16. OcZ 16.3.2017 Stiahnuté: 10x | 04.03.2018

Zápisnica 16. OcZ 16.3.2017 Stiahnuté: 12x | 04.03.2018

Uznesenia 18. OcZ 29.6.2017 Stiahnuté: 11x | 04.03.2018

Zápisnica 18. OcZ 29.6.2017 Stiahnuté: 12x | 04.03.2018

Uznesenia 17. OcZ 10.4.2017 Stiahnuté: 13x | 02.05.2018

Uznesenia 19 OcZ 26.9.2017 Stiahnuté: 13x | 02.05.2018

Uznesenia 20 OcZ 12.12.2017 Stiahnuté: 14x | 02.05.2018

Zápisnica 17 OcZ 10.4.2017 Stiahnuté: 13x | 02.05.2018

Zápisnica 19 OcZ 26.9.2017 Stiahnuté: 8x | 02.05.2018

Rok 2016

Uznesenia 10. OcZ 18.2.2016 Stiahnuté: 8x | 04.03.2018

Zápisnica 10. OcZ 18.2.2016 Stiahnuté: 7x | 04.03.2018

Uznesenia 11. OcZ 10.3.2016 Stiahnuté: 12x | 04.03.2018

Zápisnica 11. OcZ 10.3.2016 Stiahnuté: 13x | 04.03.2018

Uznesenia 12. OcZ 28.4.2016 Stiahnuté: 7x | 04.03.2018

Zápisnica 12. OcZ 28.4.2016 Stiahnuté: 8x | 04.03.2018

Uznesenia 13. OcZ 30.6.2016 Stiahnuté: 6x | 04.03.2018

Zápisnica 13. OcZ 30.6.2016 Stiahnuté: 13x | 04.03.2018

Stránka