Navigácia

Obsah

Uznesenia a zápisnice

Rok 2018

Uznesenia 21 OcZ 20.3.2018 Stiahnuté: 150x | 02.05.2018

Zápisnica 21 OcZ 20.3.2018 Stiahnuté: 136x | 02.05.2018

Zápisnica z 22_OZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 266x | 29.06.2018

Uznesenia z 22_OcZ Dvory nad Zitavou Stiahnuté: 254x | 29.06.2018

Per rollam hlasovanie Stiahnuté: 65x | 29.06.2018

Uznesenia z 23. zasadnutia OcZ Stiahnuté: 50x | 09.10.2018

Zápisnica z 23. zasadnutia OcZ Stiahnuté: 85x | 09.10.2018

Per rollam 18.09.2018 Stiahnuté: 56x | 09.10.2018

Rok 2017

Uznesenie OcZ Per rollam 13.2.2017 Stiahnuté: 92x | 04.03.2018

Uznesenia 16. OcZ 16.3.2017 Stiahnuté: 87x | 04.03.2018

Zápisnica 16. OcZ 16.3.2017 Stiahnuté: 96x | 04.03.2018

Uznesenia 18. OcZ 29.6.2017 Stiahnuté: 77x | 04.03.2018

Zápisnica 18. OcZ 29.6.2017 Stiahnuté: 95x | 04.03.2018

Uznesenia 17. OcZ 10.4.2017 Stiahnuté: 91x | 02.05.2018

Uznesenia 19 OcZ 26.9.2017 Stiahnuté: 80x | 02.05.2018

Uznesenia 20 OcZ 12.12.2017 Stiahnuté: 77x | 02.05.2018

Zápisnica 17 OcZ 10.4.2017 Stiahnuté: 61x | 02.05.2018

Zápisnica 19 OcZ 26.9.2017 Stiahnuté: 97x | 02.05.2018

Zápisnica 20_OZ 12.12.2017_Dvory nad Zitavou Stiahnuté: 91x | 29.06.2018

Rok 2016

Uznesenia 10. OcZ 18.2.2016 Stiahnuté: 74x | 04.03.2018

Stránka