Navigácia

Obsah

Uznesenia a zápisnice

Rok 2020

Zápisnica zo 7. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 6x | 21.03.2020

Uznesenia zo 7. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 7x | 21.03.2020

Rok 2019

Zápisnica z 2. OcZ Stiahnuté: 819x | 25.02.2019

Uznesenia z 2. OcZ Stiahnuté: 720x | 25.02.2019

Uznesenia z 3. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 154x | 24.04.2019

Zápisnica z 3. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 208x | 24.04.2019

Zápisnica zo 4. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 134x | 02.07.2019

Uznesenia zo 4. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 140x | 02.07.2019

Uznesenia z 5 OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 67x | 16.10.2019

Zápisnica z 5 OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 85x | 16.10.2019

Zápisnica zo 6. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 47x | 20.12.2019

Uznesenie zo 6. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 48x | 20.12.2019

Rok 2018

Uznesenia 21 OcZ 20.3.2018 Stiahnuté: 846x | 02.05.2018

Zápisnica 21 OcZ 20.3.2018 Stiahnuté: 850x | 02.05.2018

Zápisnica z 22_OZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 992x | 29.06.2018

Uznesenia z 22_OcZ Dvory nad Zitavou Stiahnuté: 961x | 29.06.2018

Per rollam hlasovanie Stiahnuté: 621x | 29.06.2018

Uznesenia z 23. zasadnutia OcZ Stiahnuté: 589x | 09.10.2018

Zápisnica z 23. zasadnutia OcZ Stiahnuté: 705x | 09.10.2018

Per rollam 18.09.2018 Stiahnuté: 534x | 09.10.2018

Stránka