Navigácia

Obsah

Uznesenia a zápisnice

Rok 2020

Zápisnica zo 7. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 50x | 21.03.2020

Uznesenia zo 7. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 38x | 21.03.2020

Zápisnica z 8. zasadnutia OcZ vo Dvoroch nad Žitavou Stiahnuté: 11x | 22.06.2020

Uznesenie z 8. zasadnutia OcZ vo Dvoroch nad Žitavou Stiahnuté: 6x | 22.06.2020

Rok 2019

Zápisnica z 2. OcZ Stiahnuté: 851x | 25.02.2019

Uznesenia z 2. OcZ Stiahnuté: 747x | 25.02.2019

Uznesenia z 3. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 172x | 24.04.2019

Zápisnica z 3. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 234x | 24.04.2019

Zápisnica zo 4. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 156x | 02.07.2019

Uznesenia zo 4. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 156x | 02.07.2019

Uznesenia z 5 OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 86x | 16.10.2019

Zápisnica z 5 OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 107x | 16.10.2019

Zápisnica zo 6. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 69x | 20.12.2019

Uznesenie zo 6. OcZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 72x | 20.12.2019

Rok 2018

Uznesenia 21 OcZ 20.3.2018 Stiahnuté: 869x | 02.05.2018

Zápisnica 21 OcZ 20.3.2018 Stiahnuté: 880x | 02.05.2018

Zápisnica z 22_OZ Dvory nad Žitavou Stiahnuté: 1009x | 29.06.2018

Uznesenia z 22_OcZ Dvory nad Zitavou Stiahnuté: 987x | 29.06.2018

Per rollam hlasovanie Stiahnuté: 641x | 29.06.2018

Uznesenia z 23. zasadnutia OcZ Stiahnuté: 608x | 09.10.2018

Stránka