Navigácia

Obsah

Tlačivá a žiadosti

Tlačivá a žiadosti

Čestné vyhlásenie k veku stavby Stiahnuté: 27x | 05.02.2019

Návrh na spojenie konania o zmene stavby a kolaudačného konania Stiahnuté: 34x | 05.02.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 40x | 05.02.2019

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 49x | 05.02.2019

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 47x | 05.02.2019

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie Stiahnuté: 35x | 05.02.2019

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia Stiahnuté: 134x | 05.03.2018

Oznamovacia povinnosť o vzniku poplatkovej povinnosti a o zavedenie množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v obci Dvory nad Žitavou v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. Stiahnuté: 135x | 05.03.2018

Oznamovacia povinnosť poplatníka - fyzickej osoby/§ 77 ods. 2 písm. a/ o vzniku poplatkovej povinnosti za zber komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov Stiahnuté: 124x | 05.03.2018

Oznamovacia povinnosť poplatníka o vzniku poplatkovej povinnosti za zber komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov v obci Dvory nad Žitavou v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. podľa priemerného počtu zamestnancov Stiahnuté: 106x | 05.03.2018

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 23x | 05.02.2019

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby v spojení s kolaudáciou Stiahnuté: 46x | 05.02.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 36x | 05.02.2019

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením Stiahnuté: 24x | 05.02.2019

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby Stiahnuté: 36x | 05.02.2019

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 23x | 05.02.2019

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 32x | 05.02.2019

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 47x | 05.02.2019

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní Stiahnuté: 46x | 05.02.2019

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Stiahnuté: 45x | 05.02.2019

Stránka