Navigácia

Obsah

Stavebný úrad

Správy

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenia od ústneho pojednávania vydaného Krajským pamiatkovým úradom Nitra
Stavba “ FTTX Dvory nad Žitavou 2”, kat. úz. Dvory nad Žitavou
Investor : Dávid Kondicz – Konfer Networks, Skautov 1886/10, Dvory nad Žitavou
celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor:

Rozhodnutie o prerušení konania vydaného OÚ

Rozhodnutie o prerušení konania vydaného OÚ, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nové Zámky, vo veci vydania rozhodnutia v zisťovacom konaní pre navrhovanú činnosť
“ Miešanie korenín, skladovanie a administratíva”, Dvory nad Žitavou. ,
pre navrhovateľa Mäspoma s.r.o., T.G. Masaryka 8, Zvolen.
celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor:

ZÁMER “Aquapark pod kalváriou”

Vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stavba : Aquapark pod kalváriou celý text

ostatné | 23. 4. 2018 | Autor:

ZÁMER

Vypracovaný v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stavba : Miešanie korenín, skladovania a administratíva celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor:

Stavba NZ ZoS-Dvory nad Žitavou, 4. a 5. Nový svet VNK, TS, NNK

Stavba NZ ZoS-Dvory nad Žitavou, 4. a 5. Nový svet VNK, TS, NNK celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor:

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente “Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1”

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente
“Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 – 2020, verzia 1.1” celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor:

Oznámenie o začatí územného konania a o upusteni od ústneho pojednávania FTTX Dvory nad Žitavou

Oznámenie o začatí územného konania a o upusteni od ústneho pojednávania
FTTX Dvory nad Žitavou celý text

ostatné | 15. 2. 2018 | Autor:

Športovo-rekreačné jazero

Športovo-rekreačné jazero celý text

ostatné | 12. 2. 2018 | Autor:

Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania FTTX Dvory – Semerovo – Jasová

Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania FTTX Dvory – Semerovo – Jasová celý text

ostatné | 3. 12. 2017 | Autor: