Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obecný úrad Dvory nad Žitavou

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaKontaktné spojenie
Abrahámová Silvia, Ing.
Becík Branislav, Ing., PhD.

kl.102: 035/3700779

Mobil: 0905706660

E-mail: starosta@dvory.sk

E-mail: branislav.becik@dvory.sk

Belokostolská Csilla

kl. 117: 035/3700779

E-mail: csilla.belokostolska@dvory.sk

Boldižárová Tímea, Ing.

kl. 121: 035/3700779

E-mail: poplatky@dvory.sk

E-mail: timea.boldizarova@dvory.sk

Cápa Juraj, Ing.

kl.103: 035/3700779

Mobil: 0908918090

E-mail: juraj.capa@dvory.sk

Csergeová Réka, Ing.
Gubienová Erika, Ing.

kl.101: 035/3700779

Fax: 035/3214402

E-mail: sekretariat@dvory.sk

E-mail: erika.gubienova@dvory.sk

Gubová Iveta, Mgr.

kl.108: 035/3700779

E-mail: skolstvo@dvory.sk

E-mail: iveta.gubova@dvory.sk

Jasná Zuzana, Mgr.

kl.122: 035/3700779

Káplocký Norbert

Mobil: 0918511733

E-mail: nacelnik@dvory.sk

Stránka