Dvory nad Žitavou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Otvorenie školského roka 2016/2017

Otvorenie školského roka 2016/2017

Prvý septembrový týždeň je už tradične týždňom nástupu detí a mládeže do škôl, školských i predškolských zariadení. Tentokrát „padlo“ otvorenie školského roku na pondelok 5. septembra 2016. Po minulé roky sa stalo dobrou tradíciou uskutočňovať túto udalosť v areáli Dvorského kultúrneho parku- pre obidve naše základné školy (ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ZŠ Adolfa Majtényiho s vyučovacím jazykom maďarským ), no tentokrát bolo v dôsledku intenzívneho dažďa, teda nepriaznivého počasia nevyhnutné presunúť otvorenie na centrálnu chodbu do budov základných škôl. Nič to však nemení na skutočnosti, že p. starosta Ing. B. Becík, PhD. zaprial všetkým žiakom, pedagógom, vychovávateľom, zamestnancom škôl, ale aj rodičom veľa zdravia, optimizmu, elánu a úspechov v školskom roku 2016/2017.

Dátum vloženia: 12. 9. 2016 10:10
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 3. 2018 10:17