Dvory nad Žitavou - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - HASIČSKÁ VÝSTAVA – TÜZOLTÓ KIÁLLÍTÁS

HASIČSKÁ VÝSTAVA – TÜZOLTÓ KIÁLLÍTÁS

Vážení občania!

Obec Dvory nad Žitavou pripravuje hasičskú výstavu na Obecné dni
2017. Prosíme o pomoc občanov, ktorí by vedeli zapožičať hasičské
vybavenie a pomôcky (výzbroj, výstroj napr. prilbu, zásahový oblek,
diplom, fotky, známky, preukazy…) na túto výstavu. Hasičské predmety
je možné zaniesť do miestneho kultúrneho domu do konca augusta 2017
alebo osobne vyzdvihneme na dohodnutej adrese.
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Makatová, Réka Csergeová.
Tel. číslo: 0918 511 727
Za pomoc vopred ďakujeme.

Dátum vloženia: 28. 8. 2017 21:44
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 3. 2018 21:45