Navigácia

Obsah

Späť

Výberové konanie

Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 414/6, 941 31 Dvory nad Žitavou
vyhlasuje výberové konanie na


jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)
(zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky).

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 06. 07. 2022 o 10,00 hod. v priestoroch Obecného úradu vo Dvoroch nad Žitavou.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne, alebo zaslať poštou, či elektronicky na adresu:

Hlavné námestie 414/6,

941 31 Dvory nad Žitavou,

poplatky@dvory.sk.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 28. 06. 2022 do 15,30 hod.

Miestom výkonu práce je lokalita, kde žijú, resp. sa zdržiavajú marginalizované skupiny – Obec Dvory nad Žitavou a kancelária TSP v priestoroch vo Dvoroch nad Žitavou, Hlavná ulica 583/1, 941 31 Dvory nad Žitavou (budova zdravotného strediska).

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 13. 08. 2022.

Celé znenie výberového konania

 

 

Vyvesené: 1. 6. 2022

Dátum zvesenia: 28. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť