Navigácia

Obsah

Späť

V domácnostiach po celom Slovensku sa uskutočňuje medzinárodný výskum zručností dospelých

    Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej aj NIVAM) realizuje od 5. septembra 2022 do 31. marca 2023 zber dát v rámci medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for International Assessment of Adult Competencies), do ktorého je zapojených viac ako 40 krajín sveta.
Výskum sa zameriava na hodnotenie úrovne základných vedomostí a zručností potrebných pre úspešné uplatnenie sa dospelých vo veku 16 – 65 rokov vo všednom živote a na pracovnom trhu. Vo výskume sa zisťujú čitateľské a matematické zručnosti a schopnosti riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí s pomocou informačno-komunikačných technológií.
Výskum je na medzinárodnej úrovni riadený Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
V SR ho v rámci národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM).
 
Ako výskum prebieha?
Rozhovory zabezpečujú profesionálni opytovatelia, vyškolení podľa  edzinárodných štandardov OECD. Uskutočňujú sa podľa želania respondenta buď v jeho domácnosti, alebo na nejakom verejnom mieste, napr. v knižnici, na pracovisku respondenta či v kaviarni. Meranie vedomostí a zručností prebieha prostredníctvom prenosných počítačov.
 
Dostanú obyvatelia za účasť vo výskume nejakú odmenu?
Každý respondent, ktorý dokončí celý rozhovor a poskytne výskumníkom NIVAM potrebné informácie, získa odmenu vo forme darčekových poukážok v hodnote 25 Eur.

Vyvesené: 21. 9. 2022

Dátum zvesenia: 31. 3. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť