Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o vstupe na pozemok - Oznam pre verejnosť

Spoločnosť  Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava oznamuje vstup na pozemky v intraviláne obce Dvory nad Žitavou z dôvodu plánovanej výstavby distribučných energetických zariadení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Dvory nad Žitavou, a ktoré budú realizované v rámci stavby:

NZ_Dvory nad Žitavou, Nový svet, NNK, TS, VNK.

Predmetom stavby je nový zemný NN a VN kábel, 2 ks TS a príslušné revízie.

Realizácia je plánovaná v termíne od 27.06.2022 do 20.09.2022.

Za plynulý priebeh realizácie stavebných prác bude zodpovedný stavbyvedúci p. Roland Szabadkai (0918 718 268).

Prípadné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa  budú po ukončení prác na dotknutom pozemku a Vašej výzve uhradené.

Oznámenie o vstupe.pdf (42.81 kB)

Celková situácia stavby.jpg (501.43 kB)

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 20. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť