Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení listovej zásielky

O Z N Á M E N I E

V zmysle § 5 zákona NR SR č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na

Obecnom úrade Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie č.6

 uloženú doporučenú listovú zásielku

Jozef Novák /OR PZ Nové Zámky/ do 07.07.2022
Katarína Gubanová /Okresný súd Komárno/ do 07.07.2022

Uvedenú listovú zásielku /oznámenie/ si môžete prevziať na prízemí OcÚ Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie č.6, číslo dverí 3.

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00hod. – 15,30hod.
Utorok     8.00hod. – 15,30hod.
Streda      8.00hod. – 17,00hod.
Štvrtok     8.00hod. – 15,30hod.
Piatok      8.00hod. – 12,00hod.

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Vyvesené: 22. 6. 2022

Dátum zvesenia: 8. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť