Navigácia

Obsah

Obecná polícia

Kontakt na Obecnú políciu:

Hlavné námestie č. 24
941 31 Dvory nad Žitavou
mobil: 0905 645 819
e-mail: ocp@dvory.sk

Obecná polícia

Základné informácie o Obecnej polícii

Obecná polícia Dvory nad Žitavou bola zriadená Uznesením zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Dvory nad Žitavou č. 10/ 12 1991

Zoznam príslušníkov obecnej polície :

Mjr. Norbert KÁPLOCKÝ – náčelník Obecnej polície. Menovaný bol prijatý do pracovného pomeru člena Obecnej polície Dvory nad Žitavou dňom 19.12.2014. Skúšku z odbornej spôsobilosti vykonal v Nitre dňa 16.6.2015 s evidenčným číslom osvedčenia 002057. Zodpovedný za činnosť oddelenie, za materiálne vybavenie a za vypracovanie projektov.

Kpt. Jozef PINTÉR – zástupca náčelníka OcP. Menovaný bol prijatý do pracovného pomeru člena Obecnej polície dňom 16.3.1992. Skúšku z odbornej spôsobilosti vykonal v Nových Zámkoch dňa 30.10.1992. evidenčné číslo osvedčenia 387. Zodpovedný za administratívu, za prevenciu, zastupuje náčelníka v jeho neprítomnosti.

Por. Jozef TÓTH – člen obecnej polície. Menovaný bol prijatý do pracovného pomeru člena obecnej polície dňom 16.3.1992 .Skúšku z odbornej spôsobilosti vykonal v Nových Zámkoch dňa 29.10.1992. evidenčné číslo osvedčenia 357. Zodpovedný za kontrolu stavu verejného priestranstva.

por.Mgr. Milan Žapka - bol prijatý do pracovného pomeru člena  obecnej polície dňom 01.12.2018. Menovaný disponuje s osvedčením o vykonaní odbornej spôsobilosti č. 002222.

st.p. Ing. Ľudovít Kollár - bol prijatý do pracovného pomeru člena  obecnej polície v januári 2019. Menovaný disponuje s osvedčením o vykonaní odbornej spôsobilosti č. 002107.

ml.p. Richard Kovács - bol prijatý do pracovného pomeru člena  obecnej polície dňom 01.09.2018. Menovaný disponuje s osvedčením o vykonaní odbornej spôsobilosti č. 002523.