Zo života obce

Obecné dni Dvory nad Žitavou 2017

Neopakovateľné zážitky priniesli podujatia, ktoré sa uskutočnili v rámci Obecných dní 15. – 16.09.2017. Tí, ktorí prišli, mali možnosť nahliadnuť do histórie prostredníctvom gastronómie, výstav, prednášok a tradičných remesiel. Vínny dvor vytvoril atmosféru príjemného posedenia pri hudbe a dobrom vínku. Kúsok z našej histórie nám prinavrátila prehliadka múzea. Bohatý program umožnil návštevníkom pozrieť si vystúpenie Kynologického klubu Dvory nad Žitavou, ukážky historického bojového umenia, ako aj vystúpenia Dvorčanov a žiakov v rámci projektu Kultúra pre každého. Sprievodnou akciou bola súťaž vo varení guláša. Počas dvoch dní mali návštevníci možnosť si prehliadnuť výstavy, ktoré sa nachádzali v budovách miestnych základných škôl ako hasičskú, lego výstavu, umeleckú výstavu a výstavu prác a obrazov ľudí zo znevýhodnených skupín obyvateľstva. Večerom sprevádzali hudobné vystúpenia známych skupín a spevákov – Peter Cmorik Band a z Maďarska Vastag Csaba. Vyvrcholením Obecných dní bolo vystúpenie najznámejšej maďarskej skupiny EDDAművek.

             

Otvorenie školského roka 2016/2017

Prvý septembrový týždeň je už tradične týždňom nástupu detí a mládeže do škôl, školských i predškolských zariadení. Tentokrát „padlo“ otvorenie školského roku na pondelok 5. septembra 2016. Po minulé roky sa stalo dobrou tradíciou uskutočňovať túto udalosť v areáli Dvorského kultúrneho parku- pre obidve naše základné školy (ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ZŠ Adolfa Majtényiho s vyučovacím jazykom maďarským ), no tentokrát bolo v dôsledku intenzívneho dažďa, teda nepriaznivého počasia  nevyhnutné presunúť otvorenie na centrálnu chodbu do budov základných škôl.  Nič to však nemení na skutočnosti, že p. starosta Ing. B. Becík, PhD. zaprial všetkým žiakom, pedagógom, vychovávateľom, zamestnancom škôl, ale aj rodičom veľa zdravia, optimizmu, elánu a úspechov v školskom roku 2016/2017.

 

Obecné dni Dvory nad Žitavou 2016

Letné dni mesiaca august sú priam lákadlom na rôzne kultúrno- spoločenské podujatia. Na skutočnosť, že teplé, slnečné prázdninové víkendy sú na zábavu vhodnejšie ako tie jesenné,septembrové, kedy sa konajú hodové slávnosti, flexibilne zareagovala aj naša obec a v dňoch 26. – 28.8.2016 zorganizovala Obecné dni DnŽ 2016. Návštevníkov DKP (Dvorského kultúrneho parku) a vážených hostí (p. Ing. H. Bohátová, Ing. B. Bóna, hostia z obcí Vértesszőlős a Kocsér) čakal naozaj pestrý program. Úvodné vystúpenie patrilo kaderníckej show Glamour look (P. Svetz a jeho hostia). Hudobnú stránku zastrešili regionálne skupiny (Trapez, Rokstedy, Kedy ako…), vystúpenia žiakov ZŠ, divadelné zoskupenia (Rivalda), folklórne súbory (Dalárda, Asszonykórus, Aszúszemek…), ale aj slovenský populárny interpret Igor Kmeťo. Sprievodnými akciami bola súťaž vo varení guláša, prezentácia tradičných ľudových remesiel, dvorský jarmok, či bohatá ponuka drobných gurmánskych špecialít. Sobotný večer vyvrcholil vystúpením maďarskej skupiny Republic, ktorej účasť organizátori odhadujú na vyše 1000 návštevníkov. Skupina Republik, ako aj piatkový hudobný hosť Igor Kmeťo opäť poukázali na fakt, že hudba nepozná hraníc a spája – rovnako ako dobrá nálada a zábava – všetkých ľudí bez rozdielu.

             

                                                                    O krok bližšie k aquaparku 

Dňa 22. septembra 2016 sa na pôde Obecného úradu v Dvoroch nad Žitavou uskutočnilo už 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Okrem materiálov, týkajúcich sa bežného chodu a rozvoja obce, sa vďaka iniciatíve starostu obce Ing. B. Becíka, PhD.   nosným bodom programu stala prezentácia Aquaparku pod Kalváriou Dvory nad Žitavou.

Na zastupiteľstvo pozvaný Ing. arch. Roland Hoferica predstavil poslancom i ostatným prítomným plán výstavby formou výstižnej vizualizácie, ktorá je nevyhnutnou súčasťou úvodných krokov smerujúcich k postupnému vybudovaniu aquaparku. V následnej rozprave sa ozrejmovali viaceré skutočnosti či otázky, smerujúce zo strany poslancov. Projekt teda nadobúda jasnejšie a reálnejšie kontúry, ktoré sú pre občanov našej obce, ale aj obyvateľov okolitých obcí jasným signálom, že Aquapark pod Kalváriou Dvory nad Žitavou sa v blízkej budúcnosti stane skutočnosťou.                                           

 

Počasie
6
NED PON UT STR
5
6
8
12
Dnes má meniny Gabriel .

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close