Všeobecne záväzné nariadenia
VZN č. 3/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
3.0 MiB
14 Downloads
Detaily
VZN č. 2/2017 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov
2.5 MiB
20 Downloads
Detaily
VZN č. 4/2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Dvory nad Žitavou č. 1/2003 o školských obvodoch
207.4 KiB
127 Downloads
Detaily
VZN č. 8/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
256.3 KiB
206 Downloads
Detaily
VZN č. 7/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
401.3 KiB
195 Downloads
Detaily
VZN č. 6/2015 o miestnych daniach
186.9 KiB
195 Downloads
Detaily
VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností
201.8 KiB
240 Downloads
Detaily
VZN č. 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
152.2 KiB
189 Downloads
Detaily
VZN č. 2/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva - ZRUŠENÉ pozri VZN č. 7/2015
84.8 KiB
195 Downloads
Detaily
VZN č.1/2015 o prenajímaní obecných nájomných bytov
182.7 KiB
223 Downloads
Detaily
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a za drobný stavebný odpad
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a za drobný stavebný odpad
vzn-o-miestnom-poplatku-za-komunlne-odpady-a-za-drobn-stavebn-odpad.pdf
121.8 KiB
185 Downloads
Detaily
VZN daň za psa od 01.01.2013
VZN daň za psa od 01.01.2013
vzn-da-za-psa-od-01.01.2013.pdf
112.9 KiB
161 Downloads
Detaily
VZN daň za predajné automaty od 01.01.2013
VZN daň za predajné automaty od 01.01.2013
vzn-da-za-predajn-automaty-od-01.01.2013.pdf
108.1 KiB
174 Downloads
Detaily
VZN daň za nevýherné hracie prístroje od 01.01.2013
VZN daň za nevýherné hracie prístroje od 01.01.2013
vzn-da-za-nevhern-hracie-prstroje-od-01.01.2013.pdf
109.9 KiB
166 Downloads
Detaily
VZN 5. daň z nehnuteľností od 01.01.2013
VZN 5. daň z nehnuteľností od 01.01.2013
vzn-da-z-nehnutenost-od-01.01.2013.pdf
145.6 KiB
161 Downloads
Detaily
Všeobecne záväzného nariadenia obce Dvory nad Žitavou č. 1/ 2012 o trhovom poriadku na území obce Dvory nad Žitavou
147.4 KiB
191 Downloads
Detaily
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 obce Dvory nad Žitavou o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku
232.3 KiB
236 Downloads
Detaily
Všeobecne záväzného nariadenia obce Dvory nad Žitavou č. 2/2010, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č.1/2009 o uplatňovaní meny euro v podmienkach obce Dvory nad Žitavou
344.0 KiB
185 Downloads
Detaily
Všeobecne záväzného nariadenia obce Dvory nad Žitavou č. 11/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2009 o dani z nehnuteľností
344.0 KiB
144 Downloads
Detaily
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Dvory nad Žitavou č.1/2008 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou – zmeny a doplnky č.1
86.5 KiB
157 Downloads
Detaily
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE obce Dvory nad Žitavou č. 2/2009 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou – zmeny a doplnky č.2
99.4 KiB
212 Downloads
Detaily
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Dvory nad Žitavou č.1/2009 o uplatňovaní meny euro v podmienkach obce Dvory nad Žitavou
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Dvory nad Žitavou č.1/2009 o uplatňovaní meny euro v podmienkach obce Dvory nad Žitavou
vzn-ktorm-sa-men-vzn-obce-dvory-nad-itavou-.1-2009-o-uplatovan-meny-euro-v-podmienkach-obce-dvory-nad-itavou.pdf
80.2 KiB
162 Downloads
Detaily
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č.1 /2010 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
213.6 KiB
198 Downloads
Detaily
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 16 /2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Dvory nad Žitavou
145.3 KiB
166 Downloads
Detaily
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Dvory nad Žitavou č. 7/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Dvory nad Žitavou
142.2 KiB
231 Downloads
Detaily
Všeobecné záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č.3/2008 o držaní psov
150.5 KiB
365 Downloads
Detaily
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 6/2009 o dani za psa
106.9 KiB
162 Downloads
Detaily
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 9/2009 o dani za ubytovanie
102.9 KiB
173 Downloads
Detaily
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 7/2009 o dani za nevýherné hracie prístroje
104.8 KiB
175 Downloads
Detaily
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 3/2009 o dani z nehnuteľností
138.2 KiB
168 Downloads
Detaily
Všeobecné záväzné nariadenia obce Dvory nad Žitavou č. 6/2008 o čistote obce a verejnom poriadku na území obce Dvory nad Žitavou
136.8 KiB
182 Downloads
Detaily
Všeobecne záväzného nariadenia obce Dvory nad Žitavou č. 11/2004 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou
Všeobecne záväzného nariadenia obce Dvory nad Žitavou č. 11/2004 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dvory nad Žitavou
vzn-o-vyhlc3a1senc3ad-zc3a1vc3a4znc3bdch-c48dastc3ad-c3bazmenc3a9ho-plc3a1nu-obce-dvory-nad-c5bditavou.pdf
27.7 KiB
153 Downloads
Detaily
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Dvory nad Žitavou č.1/2003 o školských obvodoch
41.0 KiB
179 Downloads
Detaily
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.5/2007 o čistote obce a verejnom poriadku na území obce Dvory nad Žitavou
123.8 KiB
168 Downloads
Detaily
VŠEOBECE ZÁVÄZÉ ARIADEIE obce Dvory nad Žitavou č. 1/2007 o obecnej polícii
116.8 KiB
214 Downloads
Detaily
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 8/2009 o dani za predajné automaty
102.6 KiB
157 Downloads
Detaily
Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
114.5 KiB
178 Downloads
Detaily
Zoznam všeobecne záväzných nariadení v obci Dvory nad Žitavou platných k 1.1.2014
20.1 KiB
212 Downloads
Detaily
VZN 2/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku
6.4 MiB
199 Downloads
Detaily

 

Počasie
26
ŠTV PIA SO NED
18
16
22
26
Dnes má meniny Marek.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close