Spoločný školský úrad

Spoločný školský úrad – zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v zmysle ustanovení §6, §7 a §9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, pričom v obci Dvory nad Žitavou má sídlo Spoločný školský úrad pre obce: Dvory nad Žitavou, Branovo, Bešeňov, Dolný Ohaj, Veľké Lovce, Pozba, Jasová, Kolta, Dedinka, Dubník, Rúbaň, Strekov, Tvrdošovce, Veľký Kýr a od 1. januára 2016 aj pre obec Semerovo.

Spoločný školský úrad:
– rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy ktorej sú zriaďovateľom príslušné obce
– kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie
– vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých sú zriaďovateľom príslušné obce a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok
– poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom sú príslušné obce.

Kontakt:

Mgr. Silvia Nagyová
tel: 035/6484 079/ kl. 105

 e-mail: sk.urad.dvory@centrum.sk

 

Počasie
30
SO NED PON UT
30
29
26
32
Dnes má meniny Sidonia .

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close