Obecná polícia

 Kontakt na Obecnú políciu: 
mobil: 0905-645 819
tel.: 
035-6421 426

e-mail: ocp@dvory.sk

policia

Obecná polícia Dvory nad Žitavou bola zriadená Uznesením zo zasadania obecného zastupiteľstva obce Dvory nad Žitavou č. 10/ 12 1991
Obecná polícia sídli v budove Obecného úradu na Hlavnom námestí 6.

Zoznam príslušníkov obecnej polície :

Norbert KÁPLOCKÝ /hodnosť: mjr./ – náčelník Obecnej polície Dvory nad Žitavou

Jozef PINTÉR /hodnosť: kpt./ – zástupca náčelníka Obecnej polície Dvory nad Žitavou
Vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti v Nových Zámkoch dňa 30. 10. 1992. evidenčné číslo osvedčenia 387. Zastával nasledovné funkcie v radoch OcP Dvory nad Žitavou
1992 – 1994 príslušník OcP
1994 – 2005 zástupca náčelníka OcP
2005 – 2006 príslušník OcP
2006 – 2011 zástupca náčelníka OcP
2011 – 2013 náčelník OcP
2013 – 2015 príslušník OcP
2016 – zástupca náčelníka OcP

Jozef TÓTH /hodnosť: por./
Vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti v Nových Zámkoch dňa 29. 10. 1992. evidenčné číslo osvedčenia 357. Zastával nasledovné funkcie v radoch OcP Dvory nad Žitavou
1992-2011 príslušník OcP
2011-2013 zástupca náčelníka OcP

Denis FRIDRIK /hodnosť: st. p./
Vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti v Nitre dňa 27. 6. 2012 evidenčné číslo osvedčenia 001673. Toho času zastáva funkciu príslušníka OcP Dvory nad Žitavou.

Viktor BOGDAN /hodnosť: kdt./

Michal SOLČAN/hodnosť: kdt./

Od roku 1992 rady obecnej polície Dvory nad Žitavou opustili nasledovný policajti:
Patrik Stanko zastával funkciu náčelníka OcP Dvory nad Žitavou
Peter Prochádzka zastával funkciu náčelníka OcP Dvory nad Žitavou
Jozef Ládek zastával funkciu zástupcu náčelníka OcP Dvory nad Žitavou
Róbert Prilecky zastával funkciu príslušníka OcP Dvory nad Žitavou
Karol Polena zastával funkciu príslušníka OcP Dvory nad Žitavou
Zoltán Gál zastával funkciu príslušníka OcP Dvory nad Žitavou
Róbert Szekereš zastával funkciu príslušníka OcP Dvory nad Žitavou
Róbert Šimonek zastával funkciu príslušníka OcP Dvory nad Žitavou
Štefan Sládek zastával funkciu príslušníka OcP Dvory nad Žitavou
Róbert Cingel zastával funkciu príslušníka OcP Dvory nad Žitavou
Jozef Kudrna zastával funkciu príslušníka OcP Dvory nad Žitavou
Štefan Százar zastával funkciu príslušníka OcP Dvory nad Žitavou
Attila Vanya zastával funkciu príslušníka a zástupcu náčelníka OcP Dvory nad Žitavou
Patrik Piszton zastával funkciu príslušníka a preventistu OcP Dvory nad Žitavou
Ján Kovács zastával funkciu príslušníka a náčelníka OcP Dvory nad Žitavou
Arpád Švajcer zastával fukciu príslušníka OcP Dvory nad Žitavou

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva Dvory nad Žitavou z 34. riadného zasadnutia konaného 10. septembra 2009 uznesením č. 453/10092009 boli zmenou a doplnením uznesenia Obecného zastupiteľstva Dvory nad Žitavou č.C/35/2006- bod 2, príslušníci Obecnej polície Dvory nad Žitavou v plnom počte stanovený za členov dobrovoľného hasičského zboru pre obec Dvory nad Žitavou a zároveň v súčasnom zložení boli stanovení za členov preventívnej protipožiarnej skupiny pri plnení preventívnej protipožiarnej činnosti.

Počasie
25
ŠTV PIA SO NED
29
32
33
18
Dnes má meniny Leonard.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close