Category : Zo života obce

post image
Zeleň pre zdravie

Obec Dvory nad Žitavou v mesiacoch marec až september 2017 realizovala projekt s názvom Zeleň pre zdravie, ktorý bol podporený z Programu obnovy dediny. Cieľom projektu bolo obnoviť, revitalizovať a sfunkčniť  vstupné časti zastavaného územia v rámci areálu zdravotného strediska. Odstránením betónových nosičov starého plotu, sadovníckymi úpravami, doplnením zelene a prvkami drobnej architektúry. Upravený areál zdravotného strediska umožní občanom obce

Read More →

Modernizácia chodníka a verejného priestranstva pred kultúrnym domom

  Z programu LEADER máme nové chodníky aj autobusovú zastávku Naša obec v priebehu júna zrekonštruovala chodník a verejné priestranstvo v okolí kultúrneho domu a následne sa pristúpilo aj k výstavbe autobusovej zastávky na Mostnej ulici smerom do Nových Zámkov. Oba projekty boli realizované z dotácií v rámci programu LEADER Nitrianskeho samosprávneho kraja, o ktoré sme sa spolu s ďalšími obcami uchádzali cez mikroregión MAS

Read More →

Obecné dni Dvory nad Žitavou 2017

Neopakovateľné zážitky priniesli podujatia, ktoré sa uskutočnili v rámci Obecných dní 15. – 16.09.2017. Tí, ktorí prišli, mali možnosť nahliadnuť do histórie prostredníctvom gastronómie, výstav, prednášok a tradičných remesiel. Vínny dvor vytvoril atmosféru príjemného posedenia pri hudbe a dobrom vínku. Kúsok z našej histórie nám prinavrátila prehliadka múzea. Bohatý program umožnil návštevníkom pozrieť si vystúpenie Kynologického klubu Dvory nad

Read More →

Otvorenie školského roka 2016/2017

Prvý septembrový týždeň je už tradične týždňom nástupu detí a mládeže do škôl, školských i predškolských zariadení. Tentokrát „padlo“ otvorenie školského roku na pondelok 5. septembra 2016. Po minulé roky sa stalo dobrou tradíciou uskutočňovať túto udalosť v areáli Dvorského kultúrneho parku- pre obidve naše základné školy (ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ZŠ Adolfa Majtényiho s

Read More →

Obecné dni Dvory nad Žitavou 2016

Letné dni mesiaca august sú priam lákadlom na rôzne kultúrno- spoločenské podujatia. Na skutočnosť, že teplé, slnečné prázdninové víkendy sú na zábavu vhodnejšie ako tie jesenné,septembrové, kedy sa konajú hodové slávnosti, flexibilne zareagovala aj naša obec a v dňoch 26. – 28.8.2016 zorganizovala Obecné dni DnŽ 2016. Návštevníkov DKP (Dvorského kultúrneho parku) a vážených hostí (p. Ing.

Read More →

O krok bližšie k aquaparku

Dňa 22. septembra 2016 sa na pôde Obecného úradu v Dvoroch nad Žitavou uskutočnilo už 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Okrem materiálov, týkajúcich sa bežného chodu a rozvoja obce, sa vďaka iniciatíve starostu obce Ing. B. Becíka, PhD.   nosným bodom programu stala prezentácia Aquaparku pod Kalváriou Dvory nad Žitavou. Na zastupiteľstvo pozvaný Ing. arch. Roland Hoferica predstavil poslancom

Read More →

post image
Medzinárodný deň darovania kníh v obci Dvory nad Žitavou

Všetci vieme, že 14. február je sviatok svätého Valentína, málokto však vie, že tento deň sa spája aj s ďalším sviatkom, ktorým je Medzinárodný deň darovania kníh. Spoločný školský úrad obce Dvory nad Žitavou bol hlavným iniciátorom tejto akcie, ku ktorej sa pridali aj zamestnanci obecného úradu, učitelia a žiaci miestnych základných škôl, ktorí spoločne podporili túto

Read More →

post image
Odber krvi – Véradás

Oznámenie! Spoločný odber krvi v kultúrnom dome ! Členovia výboru MS-SČK vo Dvoroch nad Žitavou oznamujú darcom krvi a občanom obce, že organizujú spoločný odber krvi v kultúrnom dome dňa 25.4. 2017 ráno od 8.00 hod – do 10.00 hod. Každého darcu krvi srdečne očakávame! Értesítés! Közös véradás a kultúrházban! Helyi Vöröskereszt szervezet tanácstagjai értesítik

Read More →

post image
DVORSKÉ NOVINY – UDVARDI ÚJSÁG

Najnovšie vydanie DVORSKÝCH NOVÍN nájdete tu: Dvorské noviny Az UDVARDI ÚJSÁG legújabb kiadása itt megtalálható: Udvardi újság        

post image
Dvorské noviny

Najnovšie číslo si môžete pozrieť tu: Dvorské noviny Udvardi újság

1 2
Počasie
22
STR ŠTV PIA SO
19
17
18
16
Dnes má meniny Hedviga .

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close