Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie – Felhívás

O Z N Á M E N I E

Oznamujeme občanom obce, že obecný úrad bude 
od 27. decembra 2017 do 29. decembra 2017 zatvorený.

F E L H Í V Á S

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a községi hivatal 
2017. december 27- től 2017. december 29- ig zárva lesz.

Vyvesené: 25. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Späť