Obsah

Späť

Oznam

Oznamujeme občanom obce, že najbližší zber separovaného odpadu bude 12. januára 2018.Budú sa zbierať plasty (PET fľaše, plasty). Kalendáre s harmonogramom zberu na rok 2018 nájdete v poštových schránkach v druhej polovici januára.

Vyvesené: 2. 1. 2018

Dátum zvesenia:

Späť