Navigácia

Obsah

Späť

Informácia pre užívateľov náhradných pozemkov

Upozornenie pre občanov, ktorým boli v minulosti pridelené poľnohospodárske pozemky do náhradného užívania na blížiace sa zákonné lehoty.

Informacia Pre Uzívatelov Nahradnych Pozemkov 

Pozvánka na stretnutie 

Vyvesené: 9. 1. 2018

Dátum zvesenia:

Späť