Navigácia

Obsah

Oznamy OcÚ


Oznamy OcÚ

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Informácia pre užívateľov náhradných pozemkov09.01.2018
Oznam02.01.2018
Oznámenie – Felhívás25.12.2017
PF201822.12.2017
VÚC: Ako dopadli voľby u nás?05.11.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov13.09.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov13.09.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Elektronická adresa na doručenie „Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“03.07.2017
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR O VYHLÁSENÍ VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV28.06.2017
OZNÁMENIE O UZAVRETÍ NOVOZÁMOCKEJ CESTY Z DÔVODU KONANIA SA TRIATLONOVÉHO FESTIVALU12.06.2017
OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY08.05.2017
ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY – ÓVODAI BEÍRATKOZÁS01.05.2017
Výzva ba predkladanie cenových ponúk10.04.2017
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA – ISKOLAI BEÍRATKOZÁS31.03.2017
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – I. kolo27.03.2017
OZNAM Orezané konáre – ÉRTESÍTÉS Összegyűjtött faágak20.03.2017
OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRINY13.03.2017
JARNÉ UPRATOVANIE01.03.2017
Oznámenie o prerušení prevádzky Materskej školy a Materskej školy-Óvoda01.02.2017
Usmernenie – vtáčia chrípka13.01.2017
Separovaný zber odpadu – Szelektív hulladékgyűjtés02.01.2017
Záverečný účet obce Dvory nad Žitavou k 31. 12. 201506.06.2016
Výzva na voľby členov do rady školy08.02.2016
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DVORY NAD ŽITAVOU ZaD č.4/201302.10.2015
Oznámenie01.10.2015
Záverečný účet obce Dvory nad Žitavou za rok 201422.06.2015
Návrh rozpočtu obce Dvory nad Žitavou na roky 2015 – 201726.01.2015
Oznam31.12.2014

Pozvánky OcÚ

Záznamy z rokovanie