Navigácia

Obsah

OZNAM OBECNÉHO ÚRADU - mimoriadna situácia

Typ: ostatné
pozor - mimoriadna situáciaOznamy, informácie
Ako sa budú uvoľňovať opatrenia – úvodné informácie

Opatrenia prijaté v reakcii na koronavírus sa budú postupne uvoľňovať.

Plán uvoľňovania umožní postupné znovuotvorenie doposiaľ povinne zavretých obchodov a služieb, športovísk či organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí.

Uvoľňovanie opatrení by malo mať 4 fázy.
Prvé uvoľňovanie bude platiť už od stredy 22.4.2020

Bližšie informácie TU


OPATRENIA VLÁDY SR POČAS VEĽKEJ NOCI

Vláda rozhodla o rozšírení núdzového stavu obmedzením slobody pohybu zákazom vychádzania.
Platí od polnoci 8. apríla do 13. apríla 23:59.  Bližšie informácie TU


STOP podvodnikom

 

 

Závery z Ústredného krízového štábu SR (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu, vyčlenený nákupný čas pre seniorov a pod.)
Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov z Ústredného krízového štábu SR zabezpečuje na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:
  • až do odvolania sa predlžuje zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
  • Od 30.03.2020 do odvolania sa predlžuje uzatvorenie všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby okrem: predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny/predajní potravín na osobitné výživové účely/lekární a očných optík/predajní drogérie/čerpacích staníc /predajní novín/ predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií/prevádzok telekomunikačných operátorov/prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením - s obme/prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a  leasingových služieb/donáškových služieb a prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke/pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória/autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb/služieb TK a EK /servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky/taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru/práčovní a čistiarní odevov/advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov/prevádzok kľúčových služieb/zberných dvorov/predajní metrového textilu a galantérie/predajní a servisov bicyklov/prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1000 m2/prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1000 m2.
  • zatvorenie týchto obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa
  • vydanie opatrenia, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest
  • od 30.03.2020 do odvolania vyčleniť nákupný čas iba pre seniorov nad 65 rokov od 9.00 h do 12.00 h v dňoch od pondelka do soboty v predajniach potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny a v predajniach drogérie

OZNAM

Nové opatrenia prijaté na pondelkovom (23. 3.) ústrednom krízovom štábe - tlačová správa TU.

Potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené. Pre seniorov nad 65 rokov sa zároveň určia špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 do 12.00 h.


Vyučovanie na školách je prerušené do odvolania, písomné maturity sú zrušené
  • Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.
  • Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9.
  • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
  • Zápis do základných škôl by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.
  • Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

Tlačová správa ministra MŠVVaŠ SR - tu


O Z N A M

Nakoľko Vláda SR dňa 15.3.2020 vyhlásila na celom území SR núdzový stav a vyzvala všetky dotknuté orgány, organizácie a občanov na prijatie adekvátnych ochranných opatrení voči šíreniu nákazy COVID-19 , týmto Vám oznamujeme, že obmedzený režim fungovania Obecného úradu Dvory nad Žitavou sa sprísňuje tak, že osobné návštevy úradu v čase   každý pondelok od 8,00 do 12, 00 h a v stredu od 13,00 h do 17,00 hod. sú povolené výlučne po predchádzajúcej telefonickej konzultácii a so súhlasom toho zamestnanca úradu, kto má predmetnú agendu v náplni práce.  Zároveň Vás prosíme, aby ste do priestorov Obecného úradu, Obecnej polície a OBP s.r.o. vstupovali výlučne po zakrytí tváre  rúškom alebo iným vhodným prostriedkom. Zároveň upozorňujeme všetkých podnikateľov na zákaz prevádzkovania obchodov, predajní reštaurácií a poskytovania služieb okrem obchodu potravín, drogérie, zvieracieho krmiva, novinových stánkov, lekární a predaja pultovej stravy. Dodržiavanie zákazu bude prísne kontrolovaná a sankcionovaná obecnou a tiež štátnou  políciou. 

                                                                                      Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                            starosta obce

Dokument na stiahnutie                                                      https://www.korona.gov.sk/


OZNAM OBECNÉHO ÚRADU

Dnes, t. j. 12.3. od 6,00 hod. vláda vyhlásila na Slovensku mimoriadnu situáciu. Vedenie obce Dvory nad Žitavou sa rozhodlo neodkladne konať a zatvoriť všetky školské zariadenia (základné aj materské školy) na území obce až do odvolania.

Okrem toho bude obmedzená aj funkčnosť obecného úradu. Stránky budú vybavované v tzv. krízovom režime.

Kontakt s verejnosťou bude na OcÚ zabezpečený len pre nevyhnutné prípadyv pondelok od 8,00 do 12,00 hod. a v stredu od 13,00 hod. do 17,00 hod.

Z dôvodu predchádzania šírenia koronavírusu (COVID-19), respektíve spomalenia jeho postupu v čo najväčšej miere, žiadame občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali emailové a telefonické kontakty zverejnené na webovej stránke obce: 035/3700779, sekretariat@dvory.sk

Vyzývame Vás k zodpovednému správaniu v tejto mimoriadnej situácii. Žiadame Vás, aby ste zvážili a obmedzili pohyb na verejných priestranstvách, ihriskách, v nákupných centrách, pošte a na úradoch. Jedine uvedomelým a disciplinovaným správaním vieme zabrániť hromadnému šíreniu nákazy. 

Ďakujeme za pochopenie a dodržanie odporúčaní!

                                                                                                    Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                starosta obce Dvory nad Žitavou


Vážení občania!
Naša obec z dôvodu aktuálnej situácie  ohľadom ochorenia koronavírusu s dôrazom na ochranu ľudí pristúpila k zrušeniu podujatí organizovaných našou obcou až do odvolania.

                                                                                                      Ing. Branislav Becík, PhD.

                                                                                                               starosta obce


Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020

Železničná doprava Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 7:00 hod premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od zajtra, 7:00 hod

Kamiónová preprava tovaru Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od zajtra 7:00 hod pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

Letecká doprava Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení Vládou SR.
Pošta Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

Karanténa - povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (akýkoľvek štát) – nedodržanie sa trestá pokutou do výška 1 650 eur

Školy - od pondelka 16. marca zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti - posun maturít o 2 týždne – odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy

Hranice - veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria.

Voľnočasové aktivity - od 13. marca - zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték, fitness centier, kúpeľov
- zatvorenie kultúrnych zariadení – divadlá, kiná, múzeá - pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur - zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach

Nakupovanie - počas víkendu 14. – 15. marca (najbližší víkend) v obchodných centrách možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky, otvorené sú aj novinové stánky - pondelok 16. marca sa na krízovom štábe vyhodnotí situácia a rozhodne sa čo ďalej

Služby pre občanov - obmedzenie otváracích hodín na klientských centrách, či okresných úradoch na tri hodiny denne - obmedzenie fungovanie sociálnej poisťovne – agendu vybavujte emailom alebo telefonicky - špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobne.

Dokument na stiahnutie


Prílohy

Vytvorené: 12. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 5. 2020 10:19
Autor: